tvb.com

 
 
tvb.com
 

平安谷之詭谷傳說前三週收視以及豆瓣評分

先來收視列表:

第一周:一至五總收視:25.5點。第4集總收視26.7點。收視:26點
第二周:一至五總收視:27.5點。收視:28點
第三周:一至五總收視:28點。第15集總收視32.3點。收視:32點

豆瓣評分:7.4分。

發表於 Posted on: 2018-02-05 21:41

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
這從哪里看到的?不對啊!今天東張西望里報導說第二周跨平台總收視26.4,第一周是25.5,這個應該可信,第三周還沒出來。
這樣的收視不好也不壞,沒有網站的話大概只有22、23。

發表於 Posted on: 2018-02-05 23:01

taketosi
帖數 Posts: 181
回頂端 / Top
维基百科。

https://zh.wikipedia.org/wiki/平安谷之詭谷傳說

發表於 Posted on: 2018-02-06 1:59

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
第三周又更新了:

周一至周五總收視:30.9點。第15集32.8點。收視率32點。

發表於 Posted on: 2018-02-06 2:02

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
這個應該準確了。其實也算可以自豪了,炮灰劇。不過也多虧兩部台慶劇吃了那個檔期才好,如今就剩下農曆新年那個死期了。

坐看波士早晨如何仆直。

發表於 Posted on: 2018-02-06 2:05

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
周一至周五總收視:30.9點。第15集32.8點。收視率32點。
真?

發表於 Posted on: 2018-02-06 9:29

maming1234
帖數 Posts: 84
回頂端 / Top
第二週(7日誇平台總'收視)26.4 點.

發表於 Posted on: 2018-02-06 9:47

coogt5026
帖數 Posts: 893
回頂端 / Top
又更新咗,估計有人過早發佈數據。

發表於 Posted on: 2018-02-06 13:53

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
最後更新:

第二周:週一至週五總收視28.4點。收視:28
第三周:週一至週五總收視31.4點,第12集總收視32.5點。收視:31點。

發表於 Posted on: 2018-02-07 2:29

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
幾好咁

發表於 Posted on: 2018-02-07 6:28

bobbychan1
帖數 Posts: 76
回頂端 / Top
網民亂作,維基不可信
第一週25.5
第二週26.4
第三週未出

發表於 Posted on: 2018-02-07 7:47

cakatg
帖數 Posts: 1139
回頂端 / Top
平安谷之詭谷傳說

第一週(7天夸平台)平均收視25.5
第二週(7天夸平台)平均收視26.4
第三週(7天夸平台)平均收視26.5

發表於 Posted on: 2018-02-13 10:24

coogt5026
帖數 Posts: 893
回頂端 / Top
2018年一月一號已經開始用7日跨平台收視
所以收視高,係正常既
如果係24小時,最多22點
其實用7日跨平台收視都算好既,可以為tvb劇挽留返一D面
溏心3結局都有31點,誇世代都有29.5

發表於 Posted on: 2018-02-13 11:32

冰淇淋蛋糕
帖數 Posts: 106
回頂端 / Top
其實咁做都啱嘅,畢竟好多人而家興禮拜六日一次過煲晒一個禮拜嘅劇,又或者返工放工嗰時喺地鐵巴士度望住部手機睇。

可以話係睇劇習慣唔同咗。

發表於 Posted on: 2018-02-13 13:16

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top
以後劇集收視超過三十點絶對不是夢

發表於 Posted on: 2018-02-13 14:11

cakatg
帖數 Posts: 1139
回頂端 / Top
可惜無間道就暴跌2.3,得番21.7,tvb宣傳7日誇平台都冇提到無間道……有羅嘉良,劉松仁收視都咁低,真慘情!

發表於 Posted on: 2018-02-13 18:25

cakatg
帖數 Posts: 1139
回頂端 / Top
無間道喺網劇嗰時分開三季,第一季同最尾一季係六點幾,係得第二季七點。

所以套劇本身綜合嚟講就麻麻地。30集,到上個禮拜先做咗一半。估計16-25應該會好返啲,之後最尾嗰幾集,四個字:聽天由命。

發表於 Posted on: 2018-02-13 18:44

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5857
回頂端 / Top