tvb.com

 
 
tvb.com
 

大家有目共睹馬國明多年來嘅努力付出達到今天精湛演技。

今年視帝奬項是屬於馬國明的。

發表於 Posted on: 2018-01-09 7:50

modbrothers
帖數 Posts: 129
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-09 10:05

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
如果係公平公正嘅選視帝, 就冇理由唔係馬國明! 天時地利人和, 都應該係馬國明, 而家係睇d高層點做, 還馬明一個公道, 定係捧個悉心裁培嘅小生上位

發表於 Posted on: 2018-01-09 10:48

toffy88
帖數 Posts: 116
回頂端 / Top
馬明之前已 有多套劇集讓人深刻 只是他形像太乖,沒有什麼緋聞 他自己亦太過純情 不識和高層扭計 就算是親生仔 一個乖的親生仔永遠不被高層注意 所以一直與視帝擦身而過 其實以年資來說,他也十八年了 他的戲每一部都很深刻,由他取視帝,確實是實至名歸:。

加上他今年降魔的演出有目共睹 ,演基層 司機 從不易演, 有草根的味道,但在降魔的時候相當型爆,面對親人離別的時候,憂鬱的眼神比美影帝梁朝偉,馬明今年是你的

發表於 Posted on: 2018-01-09 10:57

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
馬國明扮相宜古宜今,戲路廣,忠、奸、專業、草根和惹笑角色,都演得收放自如,

其中馬國明得到前輩歐陽震華的讚賞!
小生中Bobby睇好馬國明可以成為他的接班人,指馬明的「天然呆」表情真是殺死人,他自問扮不到,最厲害是呆得來夠天然,加上反應慢半拍搭到「鯇魚尾」,將笑點再推高,他相信只要有人觸動到馬明的搞笑神經,便可殺出另一條喜劇路綫。

發表於 Posted on: 2018-01-09 11:54

mimiwin
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top
keep 住支持马明

發表於 Posted on: 2018-01-10 1:11

shafg654864
帖數 Posts: 38
回頂端 / Top
Absolutely support MaMing

發表於 Posted on: 2018-01-10 1:19

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-10 6:58

scciti
帖數 Posts: 176
回頂端 / Top
用盡所有力量支持馬明!降魔的!
一個不懂紐計而一值被TVB忽視的偶像實力俱備好藝員
一套不被大台看重,資源先天缺乏卻大放光芒的劇集

發表於 Posted on: 2018-01-11 14:40

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
完完全全同意。
馬國明實在太好了!

發表於 Posted on: 2018-01-11 23:36

Alcocon
帖數 Posts: 215
回頂端 / Top
一視帝一定係馬明
請還馬明一個公道

發表於 Posted on: 2018-01-12 5:21

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
支持馬國明成為2017年視帝`!

發表於 Posted on: 2018-01-12 10:52

華弟三世
帖數 Posts: 45
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-12 13:00

mimiwin
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top
支持馬明

發表於 Posted on: 2018-01-14 1:51

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-14 15:08

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
馬國明本身態度好正面,演技又超班,所以好多觀眾都好欣賞他,並且全心希望他可以榮登視帝。

發表於 Posted on: 2018-01-14 17:25

过山車
帖數 Posts: 173
回頂端 / Top
支持馬明

發表於 Posted on: 2018-01-15 16:24

Bigcostaff
帖數 Posts: 258
回頂端 / Top
最近譚仔馬名都百幾萬點擊率 馬名勝在很得民心,老中青也喜愛他, 網民生命嘅男神及視帝 今年他既然都做得咁好,點解唔畀個名份他

發表於 Posted on: 2018-01-15 23:48

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
.明報 【贏九條街】《降魔的》網上選舉大勝 馬國明成民選視帝

..網上有前哨戰,由網民投票選出心目中的視帝、視后,有多個不同單位展開投票,昨日公布投票結果,《降魔的》力壓多部重頭製作劇集,15個獎項中奪9獎,包括馬國明奪 「民選最佳男主角」 與「最佳劇集」《降魔的》、「民選最佳女主角」宣萱《不懂撒嬌的女人》、「民選最佳男配角」胡鴻鈞《降魔的》等

..《降魔的》監製方駿釗他力撐馬國明當視帝,對方可以搞笑,但演感情戲又有感染力。

發表於 Posted on: 2018-01-17 13:25

mimiwin
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-17 15:56

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
支持馬明

發表於 Posted on: 2018-01-18 0:15

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-18 0:16

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top