tvb.com

 
 
tvb.com
 

台慶頒獎禮2017勁爆消息,內部高層心選視帝視后是王浩信&鮑姐,而馬國明準備天然呆奪男角色獎。

實至名歸
25
嚴重造馬
81

總票數 Total Votes: 106

台慶頒獎禮2017勁爆消息,內部高層心選視帝視后是王浩信&鮑姐,而馬國明準備天然呆奪男角色獎。

支持馬明為視帝

發表於 Posted on: 2018-01-11 13:53

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
Thanks John313!

發表於 Posted on: 2018-01-11 14:16

DoTrump
帖數 Posts: 144
回頂端 / Top
虽然我支持马国明,但如果王浩信得奖也不错。但如果鲍姐拿视后,那真是侮辱评审的智慧。不是鲍姐演技差,她始终是影后。但我们要选视后,是依据剧里的演技。鲍姐在今年的表现还有进步的空间。论演技,今年应该属于宣萱。

發表於 Posted on: 2018-01-11 22:03

小王子
帖數 Posts: 433
回頂端 / Top
如果真的是唐詩詠、鮑起靜得獎,那杜之克這代表的無缐高層都是扮民主的!

現在已經又有兩個民間頒獎禮女主角/ 視后是宣萱了!

唐小姐只得一個。同時雅虎頒獎給唐時宣萱剛巧不在香港。

仲有,默默耕耘十八年,今年有這般大迴響都不比佢贏,就係大台小加,小氣了!

無辦法,高層在無線都係幾年,根本對無缐無感情,所以這幾年視帝、視后都是亞視人!

發表於 Posted on: 2018-01-11 22:26

tangtang888
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
忽然覺得呢個討論區多咗好多打手! 同盟,誇世代忽然被吹捧! 希望這所謂內幕消息不是真的,賽果要順應民意及實至名歸…

發表於 Posted on: 2018-01-12 0:54

ckhome21
帖數 Posts: 296
回頂端 / Top
忽然吹捧?!哈哈,兩套都有收視有實力派演員,需要吹捧嘅係所謂大熱嗰兩套同兩位先啱,真真正正日日出通稿吹捧啦。

發表於 Posted on: 2018-01-12 9:51

十分期待
帖數 Posts: 41
回頂端 / Top
忽然覺得呢個討論區多咗好多打手! 同盟,誇世代忽然被吹捧!
我都覺得係,打手改晒名

發表於 Posted on: 2018-01-12 11:04

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
虽然我支持马国明,但如果王浩信得奖也不错。但如果鲍姐拿视后,那真是侮辱评审的智慧。不是鲍姐演技差,她始终是影后。但我们要选视后,是依据剧里的演技。鲍姐在今年的表现还有进步的空间。论演技,今年应该属于宣萱。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
小王子,我和你有很多地方看法很相近!!千里遇到知音人,好開心!!
今年無論是馬國明或是王浩信,都很替他們高興,因為兩個人都當之無愧。只是,我們可能有私心,希望自己的偶像得獎罷了。
鮑姐,誠如你所說,真的還有進步空間,不是演不好,是怎麼看都像慈母,那是她長得就這樣,所以我也覺得應該是宣萱。

發表於 Posted on: 2018-01-12 22:49

merrychen
帖數 Posts: 1677
回頂端 / Top
打手?智障咖,有人同你唔同意見就打手,全部人要同你一樣呀!癈話!

發表於 Posted on: 2018-01-12 23:56

shun888
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top
降魔的萬歲

發表於 Posted on: 2018-01-13 0:06

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
MerryChen, 小王子 同你們意見相若! 馬明第一, 浩信次之! 鮑姐麻麻!一班亞視藝人縂脱不了亞視陣娘炳味!

發表於 Posted on: 2018-01-13 1:20

DoTrump
帖數 Posts: 144
回頂端 / Top
冇法
新官上任,政治原因大量起用有線亞視
近年好機會好角色視帝視后...乜都比晒外人
就係點解洪永城之流可以做主角
你估佢地演技真係咁好咩
睇到我都心酸

發表於 Posted on: 2018-01-13 8:47

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
新官上任,政治原因大量起用有線亞視
近年好機會好角色視帝視后...乜都比晒外人
....................................................................
樓上師兄、可否舉例 、謝謝。

發表於 Posted on: 2018-01-13 9:41

Jungfrau
帖數 Posts: 73
回頂端 / Top

我會被刪除賬號
閣下可在wiki搜尋一下
非常精彩
好看過三國演義

發表於 Posted on: 2018-01-13 10:49

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
樓上師兄、你誤會了、你的言論、根本冇理據被舉報、
我只係好奇、你認為係邊幾位有線亞視演員 、
近幾年有好角式、除了洪永城、首數王翠如、連 Do 姐 Shopping 再有份、
跟住李佳蕊、蔡思貝、王浩信(包辦所有超級暖男)、前三位是有視 。

發表於 Posted on: 2018-01-13 11:24

Jungfrau
帖數 Posts: 73
回頂端 / Top
支持馬國明 !

發表於 Posted on: 2018-01-13 11:26

Jungfrau
帖數 Posts: 73
回頂端 / Top
亞視有好多:田小姐(該是魚的老友),江小姐,萬小姐
陳小鳥先生算半個亞視
有線洪先生是魚愛將;睇佢套張保仔睇咗一半睇唔落下

發表於 Posted on: 2018-01-13 11:43

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
支持馬國明登上視帝寶座。

發表於 Posted on: 2018-01-13 19:23

catherinema
帖數 Posts: 425
回頂端 / Top
不是鲍姐演技差,她始终是影后。但我们要选视后,是依据剧里的演技。鲍姐在今年的表现还有进步的空间。论演技,今年应该属于宣萱 x2

發表於 Posted on: 2018-01-13 20:46

youhoo
帖數 Posts: 2253
回頂端 / Top
現在已經又有兩個民間頒獎禮女主角/ 視后是宣萱了!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
咪係囉!

發表於 Posted on: 2018-01-13 20:47

youhoo
帖數 Posts: 2253
回頂端 / Top
民意是馬國明攞視帝。

發表於 Posted on: 2018-01-13 23:32

catherinema
帖數 Posts: 425
回頂端 / Top
無錯,幾個民意選舉都係馬明以大比數當選最佳男主角!

發表於 Posted on: 2018-01-14 0:33

ckhome21
帖數 Posts: 296
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-14 2:35

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
無論如何, 繼續支持馬國明視帝宣萱視后!!! ^-^

發表於 Posted on: 2018-01-14 4:16

youhoo
帖數 Posts: 2253
回頂端 / Top
視評,劇評,民評,網評都是選馬國明。

發表於 Posted on: 2018-01-14 8:44

catherinema
帖數 Posts: 425
回頂端 / Top