tvb.com

 
 
tvb.com
 

支持马明拿下最佳男主角!

支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-10 7:02

scciti
帖數 Posts: 176
回頂端 / Top
民選視帝馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-12 1:01

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
支持馬明

發表於 Posted on: 2018-01-12 5:19

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-12 13:08

mimiwin
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top
支持馬國明拿最佳男主角!

發表於 Posted on: 2018-01-12 21:11

ckhome21
帖數 Posts: 296
回頂端 / Top
一家都睇兩集就唔睇,唔好睇!

發表於 Posted on: 2018-01-12 23:45

shun888
帖數 Posts: 54
回頂端 / Top
支持馬明
降魔的最好睇

發表於 Posted on: 2018-01-13 0:11

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
支持馬明!

發表於 Posted on: 2018-01-13 0:27

John619
帖數 Posts: 173
回頂端 / Top
成家人睇完又翻睇, 都讚馬明做得好, 今年應該係馬明做視帝!

發表於 Posted on: 2018-01-13 0:28

toffy88
帖數 Posts: 116
回頂端 / Top
馬明是最好的演員,由他出任視帝實至名歸

發表於 Posted on: 2018-01-13 5:22

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
絕對支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-13 19:24

catherinema
帖數 Posts: 425
回頂端 / Top
All support in 降魔的

發表於 Posted on: 2018-01-14 1:46

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-14 5:09

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
馬國明好應該攞視帝。

發表於 Posted on: 2018-01-14 17:28

过山車
帖數 Posts: 173
回頂端 / Top
馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-14 18:14

Alcocon
帖數 Posts: 215
回頂端 / Top
強烈支持馬國明成為視帝

發表於 Posted on: 2018-01-14 18:40

John313
帖數 Posts: 805
回頂端 / Top
極力支持馬明!

發表於 Posted on: 2018-01-14 20:01

Shirley321
帖數 Posts: 84
回頂端 / Top
馬國明,我支持你

發表於 Posted on: 2018-01-15 21:57

訪客
回頂端 / Top
集合多個網上平台嘅意見,似乎是馬國明獨領風騷,
所以今年是他的,別無他選,支持馬明

發表於 Posted on: 2018-01-15 23:34

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-15 23:38

mimiwin
帖數 Posts: 145
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-15 23:39

mintsw
帖數 Posts: 242
回頂端 / Top
支持馬明

發表於 Posted on: 2018-01-16 21:57

Tammy0415
帖數 Posts: 10
回頂端 / Top
支持馬明攞最佳男主角, 佢咁多年來的努力, 應該有回報!

發表於 Posted on: 2018-01-16 22:08

toffy88
帖數 Posts: 116
回頂端 / Top
支持,
高學歷,不煙不酒,o緋聞, 不好高騖遠,不搞是非
在哪裏找一個如此的演員18年,对無線不離不棄,馬明,取視帝.......實實實至名歸

發表於 Posted on: 2018-01-16 23:30

化化
帖數 Posts: 411
回頂端 / Top
馬國明先至好

發表於 Posted on: 2018-01-16 23:37

sonyco
帖數 Posts: 211
回頂端 / Top