tvb.com

 
 
tvb.com
 

張兆輝原來好百搭

今年睇咗張兆輝兩套劇,之前覺得輝哥同松松姐姐好襯,估唔到睇睇吓佢同陳敏之都幾夾幾有默契架喎,唔知有冇人同我有同感呢?

發表於 Posted on: 2017-12-30 16:25

柯西099
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
因為佢演得好夠自然相子 pleasant,同拍檔融合,所以咁鍾意睇佢做喜劇!!(其他類型劇集/電影冇睇過!)

發表於 Posted on: 2017-12-30 17:46

提子蛋糕
帖數 Posts: 1014
回頂端 / Top
輝哥同松松最襯

發表於 Posted on: 2018-01-01 19:23

冰糖葫芦90
帖數 Posts: 128
回頂端 / Top
同松松係火花大啲,不過今次嘅配搭都幾鬼馬~~

發表於 Posted on: 2018-01-02 13:55

Messi67
帖數 Posts: 49
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2018-01-02 23:47

老大哥
帖數 Posts: 1387
回頂端 / Top
張兆輝原來好百搭,
因為輝哥演技一流!

發表於 Posted on: 2018-01-05 17:29

aliciahardfans
帖數 Posts: 1062
回頂端 / Top
陳敏之同輝哥既外型唔係幾襨
敏之同同劇既沈震軒就襨啦
輝哥都係同周海媚,松松呢D凍齡女神就襨啦

發表於 Posted on: 2018-01-10 7:16

冰淇淋蛋糕
帖數 Posts: 106
回頂端 / Top
最襯

發表於 Posted on: 2018-01-12 6:19

alberttoowt
帖數 Posts: 2147
回頂端 / Top
早幾日個集講佢下面食左波餅幾好笑。成套戲係睇佢同benz 雄,其實套野輕輕鬆鬆都幾好丫,平時睇下心情都會好d,點解要放係d 垃圾時段度播,成日睇個d 勾心鬥角有d 悶囉。

發表於 Posted on: 2018-01-16 17:43

大笑五十步
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
佢拎過獎

發表於 Posted on: 2018-01-16 21:33

PhilpHo
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
經驗夠,係好啲

發表於 Posted on: 2018-01-20 12:53

Peterwan23456
帖數 Posts: 78
回頂端 / Top
正!!!!!!

發表於 Posted on: 2018-01-21 8:48

linglinauyeung
帖數 Posts: 78
回頂端 / Top
琴日嗰集張兆輝同陳敏之好搞笑... 哈哈哈,希望佢地再會合作做 couple!!
所有演員都演得很好,小朋友都好得意,夠自然!!
呢套劇值很高分!!週末一大笑,very good!!!

發表於 Posted on: 2018-02-05 20:57

提子蛋糕
帖數 Posts: 1014
回頂端 / Top