tvb.com

 
 
tvb.com
 

好鍾意呢套劇

我覺得張兆輝做得好好!好自然唔會做作!
陳敏之都做得好好……真係好鍾意睇套劇。劇情有意義,題材好特別!
各個演員配合演出造就左呢一套劇!

發表於 Posted on: 2017-12-30 9:15

Alice72
帖數 Posts: 37
回頂端 / Top
" 劇情有意義,題材好特別!" x 2

而且情節輕鬆搞笑,
主角配角大小演員個個都演得出色,
所以我都好鍾意追睇呢套劇。

發表於 Posted on: 2018-01-05 17:36

aliciahardfans
帖數 Posts: 1062
回頂端 / Top
真係好出色,好過以前性本善多多聲~~~

發表於 Posted on: 2018-01-08 15:46

Messi67
帖數 Posts: 49
回頂端 / Top
出色

發表於 Posted on: 2018-01-12 6:20

Johnwing345
帖數 Posts: 534
回頂端 / Top