tvb.com

 
 
tvb.com
 

交足課既喜劇

被起以前咁多套喜劇感情路線只輕輕帶過無咁著重,這套劇叫做似D樣注重故事內容,希望最後大結局唔好求其交課爛尾。

發表於 Posted on: 2018-01-12 0:23

sdulung
帖數 Posts: 194
回頂端 / Top