tvb.com

 
 
tvb.com
 

《誇世代》張繼聰可愛

《誇世代》張繼聰可愛

發表於 Posted on: 2017-12-10 8:24

karlwong2345
帖數 Posts: 2167
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-12-14 6:31

karlwong2345
帖數 Posts: 2167
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-17 11:44

alberttoowt
帖數 Posts: 2147
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2017-12-22 6:54

lovehklovepolice
帖數 Posts: 305
回頂端 / Top
me too

發表於 Posted on: 2017-12-22 6:54

天行者1234567
帖數 Posts: 729
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-24 16:41

alberttoowt
帖數 Posts: 2147
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-27 14:37

liuliutamwt
帖數 Posts: 1615
回頂端 / Top
佢同江嘉敏都好可愛好得意

發表於 Posted on: 2017-12-28 1:08

ChoyTaiKutLaySi
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
一個角色帶動全套劇。同其他人亦很有火花,跟ali跳舞好好。

發表於 Posted on: 2017-12-30 1:56

hoichun81
帖數 Posts: 12
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2018-01-02 23:49

老大哥
帖數 Posts: 1387
回頂端 / Top
good

發表於 Posted on: 2018-01-03 6:50

Wongip2345
帖數 Posts: 496
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2018-01-03 16:45

alberttoowt
帖數 Posts: 2147
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2018-01-08 17:57

老大哥
帖數 Posts: 1387
回頂端 / Top
張繼聰個角色好重要,而且拍到其他,同其他演員好合拍,無違和感。希望之後見佢更多作品。

環顧tvb諗唔到有邊個可以做到呢個角色。

發表於 Posted on: 2018-01-09 9:11

hoichun81
帖數 Posts: 12
回頂端 / Top
全套劇,我最鍾意 張繼聰 嘅 劉行! 

發表於 Posted on: 2018-01-09 18:05

aliciahardfans
帖數 Posts: 1062
回頂端 / Top
可愛

發表於 Posted on: 2018-01-12 6:42

alberttoowt
帖數 Posts: 2147
回頂端 / Top
期待《誇世代》win

發表於 Posted on: 2018-01-12 6:43

Johnwing345
帖數 Posts: 531
回頂端 / Top
如果有提名,一定是今年的最受欢迎男角色。很喜欢这暖男 <3

發表於 Posted on: 2018-01-16 15:49

loverucoccp
帖數 Posts: 664
回頂端 / Top