tvb.com

 
 
tvb.com
 

今年最佳劇集~誇世代

今年最佳劇集¬唔係溏心3~係誇世代

發表於 Posted on: 2017-12-02 16:08

daddeyaa
帖數 Posts: 970
回頂端 / Top
今年最佳電視劇集,最後三套〈迷〉,〈使徒行者二〉,〈不懂撒嬌的女人〉,其中一套勝出。

發表於 Posted on: 2017-12-02 16:57

大都會
帖數 Posts: 64
回頂端 / Top
今年最佳劇集輪到「降魔的」,都唔輪到「誇世代」啦!

發表於 Posted on: 2017-12-03 2:16

KathyYau
帖數 Posts: 365
回頂端 / Top
幾部台慶劇誇世代最好睇

發表於 Posted on: 2017-12-03 9:15

coogt5026
帖數 Posts: 870
回頂端 / Top
降魔的... is the best

發表於 Posted on: 2017-12-04 15:13

jess12345
帖數 Posts: 46
回頂端 / Top
「溏心3」與「降魔的」不相伯仲,各有各特色

發表於 Posted on: 2017-12-04 15:37

KathyYau
帖數 Posts: 365
回頂端 / Top
唔係溏心3......亦都唔係誇世代

發表於 Posted on: 2017-12-04 16:25

leeyukkong
帖數 Posts: 5665
回頂端 / Top
同意樓主說法
呢套劇本真係好特別,有幽默,有諷剌,有挖苦,有時候又好嚴肅,仲耳正面思考。
呢啲手法通常係歐美劇先睇到。
更難得有班實力演員演出。

不過攞2017無線奬有點困難,通常D獎要滿足隅像劇,綽頭劇班人…好少實至名歸!

發表於 Posted on: 2017-12-05 1:15

睇下點
帖數 Posts: 159
回頂端 / Top
同意! 呢套誇世代真係好好睇, 有意思有笑料, 支持佢得最佳劇集獎.

發表於 Posted on: 2017-12-05 11:36

愛在深秋
帖數 Posts: 64
回頂端 / Top
呢套劇,有不少串燒着過往無線50年點滴,算是五十週年代表作。
如果啲無線員工都唔選佢為最佳劇集,會不會好像對公司表示唔滿意呢?

可能有好多推廣降魔的,
個人覺得!唔係劇本唔好,只不過好少無缐播啫。
而且隔離台之前都拍過差不多,

計重量,降魔亦唔算代表到五十週年大台一個里程碑!

其實判斷套最佳劇集基本條件,觀眾看劇幾多數靠聴?一路社交打機?有沒有覺得歡樂時光好快過?48小時後有幾多人再度重看?三個月內有幾多人會由第一集開始重看多次?

發表於 Posted on: 2017-12-07 23:48

睇下點
帖數 Posts: 159
回頂端 / Top
最佳劇集,要捧就一定捧家豪哥、小青姐兩公婆
陣台之寶嘛!
今年就捧「溏心3」、出年就捧「法證4」
兩套都係台慶劇!

發表於 Posted on: 2017-12-08 2:24

KathyYau
帖數 Posts: 365
回頂端 / Top