tvb.com

 
 
tvb.com
 

歐陽震華攞最佳男主角

歐陽震華攞最佳男主角

發表於 Posted on: 2017-11-14 6:56

susamama
帖數 Posts: 1121
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-17 14:08

liuliutamwt
帖數 Posts: 1600
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-17 14:16

alberttoowt
帖數 Posts: 2125
回頂端 / Top
agree

發表於 Posted on: 2017-12-22 7:01

天行者1234567
帖數 Posts: 720
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-12-22 7:03

Davidwongsl456
帖數 Posts: 574
回頂端 / Top
agree

發表於 Posted on: 2017-12-22 10:00

alanwong33446
帖數 Posts: 1360
回頂端 / Top
支持! 但陳豪和張繼聰都好好!

發表於 Posted on: 2017-12-22 10:58

愛在深秋
帖數 Posts: 64
回頂端 / Top
<支持增加喜劇演員奬,男女各一。並希望Bobby囊括視帝及這個新奬 ! > x2

發表於 Posted on: 2017-12-22 12:16

tigerlover
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
演技最好, 不過tvb唔比佢, 唔係親生仔

發表於 Posted on: 2017-12-22 16:33

van516
帖數 Posts: 653
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-12-22 20:53

香BB
帖數 Posts: 1664
回頂端 / Top
基本同意 -- 各大小獎項乃電視台利誘當紅當紮藝員聽聽話話,簽/續親生仔約之紅蘿蔔。但世事無絕對,凡事有例外,要視乎利用價值。情況需要時,就連部頭約都冇也可以,例如2013年的黃子華和2015年的黃秋生。現時收視低迷,需要救亡之際,請得演技精湛的收視福將Bobby番黎50周年省招牌,操足50集,要Bobby齋捱義氣乎?
– 最近又傳要佢拍《法證4》。

發表於 Posted on: 2017-12-23 0:43

tigerlover
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-25 18:55

老大哥
帖數 Posts: 1382
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2017-12-27 14:39

liuliutamwt
帖數 Posts: 1600
回頂端 / Top
歐陽震華攞

發表於 Posted on: 2018-01-08 6:43

wongtiyu
帖數 Posts: 433
回頂端 / Top
歐陽震華攞

發表於 Posted on: 2018-01-08 6:43

chanpetersw
帖數 Posts: 421
回頂端 / Top
歐陽震華攞

發表於 Posted on: 2018-01-08 6:43

老大哥
帖數 Posts: 1382
回頂端 / Top
agree

發表於 Posted on: 2018-01-08 6:44

香BB
帖數 Posts: 1664
回頂端 / Top