tvb.com

 
 
tvb.com
 

姜大衛視帝級演技

姜大衛視帝級演技

發表於 Posted on: 2017-11-14 6:51

marytoo1234
帖數 Posts: 879
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-17 14:08

liuliutamwt
帖數 Posts: 1635
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-17 14:25

alberttoowt
帖數 Posts: 2035
回頂端 / Top
人家都拿了亞洲影帝了!

發表於 Posted on: 2017-11-17 18:34

llcheng
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top
He is especially great in comedies

發表於 Posted on: 2017-11-18 2:03

Woopi
帖數 Posts: 788
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-21 20:25

karlwong2345
帖數 Posts: 2167
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-26 21:39

香BB
帖數 Posts: 1729
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-03 16:06

liuliutamwt
帖數 Posts: 1635
回頂端 / Top
23集,羌同鼎爺交手,兩個年紀都唔少,好睇,完全實力冇靠慢鏡頭作大動作!剩係硬食個一秒慢鏡突登表現吓震力。

發表於 Posted on: 2017-12-08 0:19

睇下點
帖數 Posts: 87
回頂端 / Top
夏雨也是演技好好的演員

發表於 Posted on: 2017-12-08 2:26

KathyYau
帖數 Posts: 128
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-09 23:35

alberttoowt
帖數 Posts: 2035
回頂端 / Top
好好戲

發表於 Posted on: 2017-12-10 8:11

karlwong2345
帖數 Posts: 2167
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-12-10 13:28

liuliutamwt
帖數 Posts: 1635
回頂端 / Top
佢係首位亞洲影帝!同埋佢係龍虎舞獅出身,當年係武俠片演員,身手當然好!

發表於 Posted on: 2017-12-11 6:02

beeflam
帖數 Posts: 312
回頂端 / Top