tvb.com

 
 
tvb.com
 

誇世代新劇戲份集中在歐陽震華身上

誇世代新劇戲份集中在歐陽震華身上

發表於 Posted on: 2017-11-06 8:41

wongtiyu
帖數 Posts: 207
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2017-11-06 22:08

karlwong2345
帖數 Posts: 2093
回頂端 / Top
of course

發表於 Posted on: 2017-11-10 8:58

Wongip2345
帖數 Posts: 359
回頂端 / Top
我覺得應該是。陳豪戲份好像也不少。

發表於 Posted on: 2017-11-10 9:03

merrychen
帖數 Posts: 1566
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-10 11:30

liuliutamwt
帖數 Posts: 1561
回頂端 / Top
好! 欧阳震华演得太好了!很好笑。希望他越多戏份越好!

發表於 Posted on: 2017-11-12 17:56

Emcrystal
帖數 Posts: 118
回頂端 / Top
看歐陽震華做喜劇是很好的享受,他又同田蕊妮及陳豪擦出火花,劇情更天馬行空,超想象。 好好睇!

發表於 Posted on: 2017-11-12 21:52

tigerlover
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
話明成50集劇,埂係前30集,歐陽震華孭飛重D,後20集坤哥多D戲份啦!人吔假假地都係資深演員,你坤仔做戲得個幾年貨仔,,就算要捧你呀!都要讓D前輩啦!唔係想未红先驕嘛!儍仔!

發表於 Posted on: 2017-11-12 22:13

john31
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
歐陽震華 excellent!! 坤哥就好核突!!今日賀台慶廣告佢個樣好假好難睇,有一啲令人不安嘅感覺!毛記要捧佢就真係 wor hor 喎!!!!!

發表於 Posted on: 2017-11-12 22:50

愛。蛋撻
帖數 Posts: 747
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-11-14 6:53

marytoo1234
帖數 Posts: 879
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-17 14:22

alberttoowt
帖數 Posts: 1982
回頂端 / Top