tvb.com

 
 
tvb.com
 

寧願大衆替你不值,好過認為你唔值 就是賽果的寫照 真正眾望所歸的視帝馬國明。

寧願大衆替你不值,好過認為你唔值

就是賽果的寫照。

有咁多人為馬國明講說話,他就是贏了,真正眾望所歸的視帝。

發表於 Posted on: 2018-01-22 22:00

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
講得對!

發表於 Posted on: 2018-01-22 22:02

Connie0213hk
帖數 Posts: 277
回頂端 / Top
絕對同意

發表於 Posted on: 2018-01-22 23:00

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
說得對

發表於 Posted on: 2018-01-22 23:34

scciti
帖數 Posts: 158
回頂端 / Top
我們會繼續支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-23 20:00

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
贊成

發表於 Posted on: 2018-01-23 21:02

Kenlau21221
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
一個字:正
二個字:馬季
三個字:降魔的
四個字:最隹劇集
五個字:支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-23 23:32

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
支持馬國明!

發表於 Posted on: 2018-01-24 12:30

花生先生
帖數 Posts: 131
回頂端 / Top
永遠支持馬明!

發表於 Posted on: 2018-01-24 22:00

John619
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
Ma ming is the best !

發表於 Posted on: 2018-01-24 23:00

David368
帖數 Posts: 155
回頂端 / Top
以下的劇集名大串燒,是今年賽果的玄機?

《降魔的》風馳直入電視城,是要《使徒行者2》主持公道,揾出卧底,點知真正是《誇世代》,誇張到令觀衆覺得賽果獎項是一個《迷》。因為《踩過界》,比盲人更黑暗的世界。以為乖巧 兒子《親親我好媽》就 獲認同,但卻厚此薄彼,來一個《溏心風暴3》,頒獎給《老表,畢業喇!》其實是尚未正式畢業的同學。就算所有人《同盟》,大會硬給不屬於他/她的《超時空男臣》和《不懂撒嬌的女人》!
好地地唔得嘅!因為大會不要結結實實,不用俾個說法,想點都得!更加不理大衆投票/評論,唔怪得令人真係火都嚟!

發表於 Posted on: 2018-01-26 23:37

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
令人真係火都嚟!

發表於 Posted on: 2018-01-27 9:27

Enigma7
帖數 Posts: 175
回頂端 / Top
祝馬國明飾演的馬季在新加坡及馬來西亞取視帝。

發表於 Posted on: 2018-01-27 17:40

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
祝福馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-27 21:12

Flyup
帖數 Posts: 157
回頂端 / Top
繼續支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-28 8:38

John313
帖數 Posts: 732
回頂端 / Top
睇到今期TVB週刊,頒獎禮好收視,高層話"大老板是觀眾,要尊重觀眾..?!


真的很{感動}。又很{感慨}!
很特別的一年頒獎禮。因為嫖體話今年出現了兩個視帝:

民間視帝
大會視帝

因為是大會將事實本末倒置!


不理民心,祇有私心


祇理收視 ,繼續漠視

不要謙虛,祇會吹虛


不理投票,祇會種票

不理輿壓,祇會打壓

不理抨擊,祇理點擊

胡亂頒獎,祇會造獎

發表於 Posted on: 2018-02-07 15:22

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top