tvb.com

 
 
tvb.com
 

不要停下來,粉絲們盡情發揮!

同意
47
不同意
7

總票數 Total Votes: 54

不要停下來,直到馬明降魔的橫掃大奬⋯⋯好嗎?

好! Keep going !

發表於 Posted on: 2018-01-05 10:25

DoTrump
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
Yeah! Keep on!

發表於 Posted on: 2018-01-09 7:53

Beat all odds
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
Yeah!

發表於 Posted on: 2018-01-09 8:03

Beat all odds
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
祝馬明降魔的强勢橫掃大奬!

發表於 Posted on: 2018-01-09 12:12

toffy88
帖數 Posts: 132
回頂端 / Top
全力支持馬明到底!

發表於 Posted on: 2018-01-09 19:38

Shirley321
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-09 19:57

John313
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top
"降魔的"在 任何 綱 絡 平台,如facebook, google,視評和香討等等都是全好評。請高層用心聆聽民眾心声,順民意,與 觀衆邁 步 同 行。用 公平、 公正、不偏不倚的審度,選出一套無論是主角、配角、劇情皆勝的衆望所歸的劇集:"降"魔的"。

發表於 Posted on: 2018-01-12 13:23

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
距離萬千星輝頒獎典禮仲有8日, 好想快d睇到馬明降魔的橫掃大奬!!!

發表於 Posted on: 2018-01-13 0:32

toffy88
帖數 Posts: 132
回頂端 / Top
全力支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-13 5:20

John313
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top
等待21/1,馬國明登上視帝寶座。

發表於 Posted on: 2018-01-13 19:18

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
Agree,我都好期待到時馬明登上視帝寶座

發表於 Posted on: 2018-01-13 20:20

John619
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
21/1在這裏一同慶祝馬國明封視帝。

發表於 Posted on: 2018-01-13 23:34

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
降魔的加油

發表於 Posted on: 2018-01-13 23:59

John313
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top
Support

發表於 Posted on: 2018-01-17 7:59

Luke19
帖數 Posts: 165
回頂端 / Top
仲有3日~期待馬明可以封視帝

發表於 Posted on: 2018-01-18 20:44

支持小馬同石敢當
帖數 Posts: 65
回頂端 / Top
惹笑、刺激、打鬥、争產、鬥嘴等劇橋段,看完後亦 隨之淡忘、今年令人睇完反思、回味和深刻的劇就只有網民仍在討論的 降魔的。
支持 降魔的。

發表於 Posted on: 2018-01-19 0:11

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
Miniwin 說得好
支持

發表於 Posted on: 2018-01-19 0:43

John313
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top
希望馬明係1月21日馬到功成攞視帝獎!!大家慶祝!!!

發表於 Posted on: 2018-01-19 1:31

提子蛋糕
帖數 Posts: 1015
回頂端 / Top
惹笑、刺激、打鬥、争產、鬥嘴等劇橋段,看完後亦 隨之淡忘、今年令人睇完反思、回味和深刻的劇就只有網民仍在討論的 降魔的。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
exactly!

發表於 Posted on: 2018-01-19 2:13

youhoo
帖數 Posts: 2134
回頂端 / Top
拍手支持

發表於 Posted on: 2018-01-19 7:52

David368
帖數 Posts: 155
回頂端 / Top
全力支持馬明!

發表於 Posted on: 2018-01-19 10:14

John619
帖數 Posts: 35
回頂端 / Top
支持降魔的

發表於 Posted on: 2018-01-20 5:48

John313
帖數 Posts: 721
回頂端 / Top
一股罕有的冬季氣候風名"馬季"風正吹襲本 港,強烈的民衆聲音全支持演馬季的馬國明為視帝席捲全城。有各地遊客"到此一遊"亦表示支持。

發表於 Posted on: 2018-01-20 12:42

mimiwin
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
明晚馬明降魔的就要橫掃大奬, 超期待!

發表於 Posted on: 2018-01-20 15:05

toffy88
帖數 Posts: 132
回頂端 / Top
希望明晚降魔的起碼橫掃三個獎,視帝,歌曲及最佳劇集。

發表於 Posted on: 2018-01-20 20:06

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top