tvb.com

 
 
tvb.com
 

極力支持馬明做視帝

Support !!

發表於 Posted on: 2017-11-22 0:25

beetsan
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
大家記得投票!支持馬明!!

發表於 Posted on: 2017-11-22 1:58

amlam102
帖數 Posts: 177
回頂端 / Top
極力支持

發表於 Posted on: 2017-11-22 6:08

lovehklovepolice
帖數 Posts: 302
回頂端 / Top
馬明is the best!

發表於 Posted on: 2017-11-23 19:01

花生先生
帖數 Posts: 131
回頂端 / Top
希望TVB 能夠另大家高興。

發表於 Posted on: 2017-11-23 19:14

花生先生
帖數 Posts: 131
回頂端 / Top
Support 馬明

發表於 Posted on: 2017-11-23 19:46

happyemily
帖數 Posts: 24
回頂端 / Top
支持

發表於 Posted on: 2017-12-16 18:50

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
降魔的是好受歡迎的劇集,馬國明飾演的馬季小馬好好人喜歡。因此期待21/1可以攞到最佳劇集及視帝。

發表於 Posted on: 2017-12-17 18:46

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
支持

發表於 Posted on: 2017-12-28 22:02

Flyup
帖數 Posts: 157
回頂端 / Top
有班人入侵好賤格,我哋繼續支持馬明,直至1月21

發表於 Posted on: 2017-12-29 0:48

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
支持!

發表於 Posted on: 2017-12-30 16:38

Kenlau21221
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
星期一便踏入1/1/2018, 頒獎典禮便踏入倒數階段,大家一齊支持降魔的及馬國明。

發表於 Posted on: 2017-12-30 17:17

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
鼎力支持!十八年喇!排隊都輪到喇!

發表於 Posted on: 2017-12-31 22:39

jyfun
帖數 Posts: 996
回頂端 / Top
好應該到馬明

發表於 Posted on: 2017-12-31 22:44

Alcocon
帖數 Posts: 200
回頂端 / Top
真誠有影響力的芸人

發表於 Posted on: 2018-01-01 2:24

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
馬明演小馬的平凡角色,令我念起周潤發演船頭尺。一個楂車,一個楂船。他們都是可以將平凡的角色演出不平凡,令人有回味的感及親切感。希望TVB不要錯過一個非凡演出的馬國明。以上是本人的感覺。X2
說出這個評語已經出賣我們的年紀了!anyway, support

發表於 Posted on: 2018-01-02 8:04

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
贊同樓上講法! 其實都有些人話馬明幾似發哥架, 係外形同人品呢~

發表於 Posted on: 2018-01-02 22:15

ckhome21
帖數 Posts: 238
回頂端 / Top
非常同意樓上兩位。如果有套劇 or 戲是發哥同馬明做兄弟/舅父外甥等,一定好好睇。

發表於 Posted on: 2018-01-06 10:54

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
今年真係馬國明。

發表於 Posted on: 2018-01-06 19:46

Terry0
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
距離21/1 又近了,馬國明登上視帝好近了

發表於 Posted on: 2018-01-07 0:15

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
极力支持!

發表於 Posted on: 2018-01-07 10:23

shafg654864
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
鼎力支持!

發表於 Posted on: 2018-01-07 21:22

t4527
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
支持,佢實至名歸!

發表於 Posted on: 2018-01-07 21:23

t4527
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
支持馬國明

發表於 Posted on: 2018-01-07 22:20

Flyup
帖數 Posts: 157
回頂端 / Top
十分支持!

發表於 Posted on: 2018-01-07 22:41

John619
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top