tvb.com

 
 
tvb.com
 

蔣志光演只恰到好處, 冇過火, 100個like

蔣志光演只恰到好處, 冇過火, 100個like

發表於 Posted on: 2017-11-06 8:57

wongtiyu
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2017-11-06 8:58

老大哥
帖數 Posts: 1375
回頂端 / Top
《降魔的》蔣志光好戲

發表於 Posted on: 2017-11-06 9:00

香BB
帖數 Posts: 1653
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2017-11-06 12:23

issaclai
帖數 Posts: 204
回頂端 / Top
愛因斯坦係佢偶像

發表於 Posted on: 2017-11-06 14:55

leeyukkong
帖數 Posts: 5620
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-11-06 22:05

老大哥
帖數 Posts: 1375
回頂端 / Top
成套戲最違和同難頂就係蔣志光
嗰啲响靈異劇懶係科學嘅人

發表於 Posted on: 2017-11-09 21:52

ZZGverka
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
perfect

發表於 Posted on: 2017-11-10 11:28

liuliutamwt
帖數 Posts: 1590
回頂端 / Top
Support

發表於 Posted on: 2017-11-12 9:46

beautifulRuth
帖數 Posts: 762
回頂端 / Top
He is good and funny... ha ha

發表於 Posted on: 2017-11-14 17:21

Bearson
帖數 Posts: 209
回頂端 / Top
100 like

發表於 Posted on: 2017-11-15 6:57

lovehklovepolice
帖數 Posts: 291
回頂端 / Top
維基寫有為係陰陽眼人/舊身為降魔師/的士司機
梁晶晶之同鄉兼室友
馬季、石敢當之好友
陸嘉一、龍茂之同行兼好友
於第13集車禍身亡,死後成為精靈,假裝相信科學,實際能看見莉莉、石敢當等精靈,並保護馬季

發表於 Posted on: 2017-11-15 8:38

Connie0213hk
帖數 Posts: 259
回頂端 / Top
蔣志光昨晚穿著石紙,真的好好笑。晶晶媽媽再帶豪仔見蔣志光,蔣志光拖住豪仔隻手,又好笑又感人。另我想起兒時睇ET.

發表於 Posted on: 2017-11-21 8:24

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
錫紙嗰part亦都真係好好笑

發表於 Posted on: 2017-11-21 8:29

Enigma7
帖數 Posts: 175
回頂端 / Top