tvb.com

 
 
tvb.com
 

馬國明真系型到爆!

要支持一定係馬明,如攞不到視帝,我們一家定罷睇TvB

發表於 Posted on: 2017-12-02 9:47

scciti
帖數 Posts: 158
回頂端 / Top
越紅越型

發表於 Posted on: 2017-12-07 21:27

David368
帖數 Posts: 155
回頂端 / Top
Support 樓上, 我都覺得馬明越紅越型呀!

發表於 Posted on: 2017-12-07 21:29

ckhome21
帖數 Posts: 238
回頂端 / Top
超爆

發表於 Posted on: 2017-12-13 23:50

china13
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
有型有格,有人心,有觀眾缘,又玩得又捱得,乜都得

發表於 Posted on: 2017-12-14 1:15

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
勁型仔

發表於 Posted on: 2017-12-14 7:44

Terry0
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
Handsome

發表於 Posted on: 2017-12-14 7:53

David368
帖數 Posts: 155
回頂端 / Top
越睇越靚仔!喜歡他靚得正氣及帶點孩子氣的笑容。

發表於 Posted on: 2017-12-14 7:58

郎朗朗
帖數 Posts: 103
回頂端 / Top
你說得對

發表於 Posted on: 2017-12-14 8:02

David368
帖數 Posts: 155
回頂端 / Top
Yeah! My friend!

發表於 Posted on: 2017-12-14 8:25

郎朗朗
帖數 Posts: 103
回頂端 / Top
好型仔

發表於 Posted on: 2017-12-14 22:23

movi
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top
入型入格別無他選

發表於 Posted on: 2017-12-29 0:59

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
越來越型

發表於 Posted on: 2017-12-30 16:38

Kenlau21221
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
靚仔有形人品好。

發表於 Posted on: 2017-12-31 22:12

郎朗朗
帖數 Posts: 103
回頂端 / Top
Yes!

發表於 Posted on: 2017-12-31 22:32

jyfun
帖數 Posts: 996
回頂端 / Top
越嚟越型。

發表於 Posted on: 2017-12-31 22:39

Alcocon
帖數 Posts: 200
回頂端 / Top
如果有睇番外篇第六集,
馬明真係超型!
「今日我就要收你皮!」

發表於 Posted on: 2018-01-02 8:12

冥王蒼星
帖數 Posts: 62
回頂端 / Top
佢配唐詩詠才是最親

發表於 Posted on: 2018-01-03 0:11

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
馬國明戲路寬,演什麼都能勝任,視帝非他莫屬

發表於 Posted on: 2018-01-04 12:08

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
唔覺就咪入黎嘈!
馬明型 英帥靚正

發表於 Posted on: 2018-01-05 0:20

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
喜歡睇馬明演的戲,因為每套劇,不論角色的戲分有幾重,他也有心去演。所以馬季的士司機也可以好型。

發表於 Posted on: 2018-01-05 1:03

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
越成熟越有型

發表於 Posted on: 2018-01-06 19:47

Terry0
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
Yeah

發表於 Posted on: 2018-01-09 7:51

Beat all odds
帖數 Posts: 42
回頂端 / Top
Handsome, cool and smart

發表於 Posted on: 2018-01-12 1:13

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
He is looking bettter and better.

發表於 Posted on: 2018-01-17 7:56

Luke19
帖數 Posts: 165
回頂端 / Top