tvb.com

 
 
tvb.com
 

馬明會唔會憑呢套攞視帝?

支持馬明

發表於 Posted on: 2017-12-18 14:15

CharcoalTo
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
等待21/1 馬國明攞視帝

發表於 Posted on: 2017-12-18 21:15

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
等緊

發表於 Posted on: 2017-12-18 23:06

过山車
帖數 Posts: 163
回頂端 / Top
馬明係今年最適合成為視帝人選。

發表於 Posted on: 2017-12-19 7:24

sonyco
帖數 Posts: 194
回頂端 / Top
未播前我撐王浩信,播咗之後我撐馬明!

發表於 Posted on: 2017-12-19 10:39

lindanoe
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
撐馬明

發表於 Posted on: 2017-12-19 23:08

sonyco
帖數 Posts: 194
回頂端 / Top
當然馬明, 一步一腳印,. 他一直默默耕耘.,有實力. 沉著應戰 沉默是金 不搞小動作, 對公司十多年算是忠心僅僅,加上他的為人率直可愛,一直在網上平台建立強勁的吸引力, 另外亦為家庭觀眾建立很好的觀眾缘,而劇集降魔的見他進步突出,真想不通無線為何不給他一個名份

發表於 Posted on: 2017-12-19 23:55

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
如果21/1降魔的及馬國明無獎,我估好多降魔的劇迷會好激氣。

發表於 Posted on: 2017-12-20 0:09

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
如果21/1降魔的及馬國明無獎,我估好多降魔的劇迷會好激氣 Agree

咁黑暗, 唯有轉睇亞視

發表於 Posted on: 2017-12-22 7:50

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
承樓上貴言
開心咗D

發表於 Posted on: 2017-12-22 9:14

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
頒獎典禮倒數階段,支持降魔的的劇迷要繼續支持,等睇馬國明成為視帝及降魔的成為最佳劇集

發表於 Posted on: 2017-12-22 9:26

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
Fully support 馬明.

發表於 Posted on: 2017-12-22 10:53

jess12345
帖數 Posts: 45
回頂端 / Top
一定係馬國明

發表於 Posted on: 2017-12-22 23:28

Kenlau21221
帖數 Posts: 135
回頂端 / Top
快啲上 bigbig channel投票, 支持降魔的, 支持這套經典

發表於 Posted on: 2017-12-23 0:00

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
連陳志雲都睇好馬明

用心開心·,冇机心的鄰家男孩,馬明支持你

發表於 Posted on: 2017-12-23 1:11

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
識揀一定揀馬明。

發表於 Posted on: 2017-12-23 9:00

Centralwork
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
馬國明

發表於 Posted on: 2017-12-23 12:46

Luke19
帖數 Posts: 165
回頂端 / Top
贏硬

發表於 Posted on: 2017-12-23 23:24

Flyup
帖數 Posts: 157
回頂端 / Top
我已投左票,視帝-馬國明,最佳劇集-降魔的,最佳拍檔-小馬石敢當,最喜愛男角色-馬季馬國明,最喜愛女角色-心姐,最佳歌曲-遙不可及。

發表於 Posted on: 2017-12-24 1:15

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-12-24 2:22

化化
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
我完全同樓上樣。
去download個app先

發表於 Posted on: 2017-12-24 10:01

Terry0
帖數 Posts: 172
回頂端 / Top
大家努力
對方有很多鎗手
馬明又不會請鎗!

發表於 Posted on: 2017-12-24 14:19

John313
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
我都投咗票啦~

發表於 Posted on: 2017-12-25 0:17

ckhome21
帖數 Posts: 238
回頂端 / Top
机會係99.9999999%

發表於 Posted on: 2017-12-25 20:28

Enigma7
帖數 Posts: 175
回頂端 / Top
大家努力投票,在21/1 一齊睇馬國明攞視帝及降魔的攞最佳劇集。

發表於 Posted on: 2017-12-25 23:37

catherinema
帖數 Posts: 410
回頂端 / Top