tvb.com

 
 
tvb.com
 

馬明會唔會憑呢套攞視帝?

今年播晒有佢四套劇
呢套佢嘅角色都未必發揮到
今次又攞唔到唔知又等幾時

發表於 Posted on: 2017-10-27 22:23

XXX
帖數 Posts: 1394
回頂端 / Top
我想好看就好了,我本人放棄Tbb的視帝奖好久了.

發表於 Posted on: 2017-10-27 22:37

Kate106
帖數 Posts: 189
回頂端 / Top
may be

發表於 Posted on: 2017-10-30 6:46

Davidwongsl456
帖數 Posts: 574
回頂端 / Top
hope so

發表於 Posted on: 2017-10-30 6:47

Kolokwong1234
帖數 Posts: 540
回頂端 / Top
look good

發表於 Posted on: 2017-10-30 6:47

Davidwongsl456
帖數 Posts: 574
回頂端 / Top
《降魔的》一定好睇

發表於 Posted on: 2017-10-30 6:49

Wantmoneywong
帖數 Posts: 520
回頂端 / Top
乜唔係攞視后咩?好,當我冇講過,因為爾個gag我都有少少嫌舊。

發表於 Posted on: 2017-10-30 10:33

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5346
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-10-30 21:04

老大哥
帖數 Posts: 1380
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-10-30 21:11

老大哥
帖數 Posts: 1380
回頂端 / Top
馬明公衆形象正面,乖仔咁樣,又忠心tbb

發表於 Posted on: 2017-10-30 22:33

係咁先
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
sure

發表於 Posted on: 2017-10-31 12:13

wongwaikeass
帖數 Posts: 1046
回頂端 / Top
馬明好嘢!

發表於 Posted on: 2017-10-31 12:52

點話點好
帖數 Posts: 3266
回頂端 / Top
套剧几有新意马明演的士佬也入型入格表现出彩祝他好运。

發表於 Posted on: 2017-10-31 21:09

v20342
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
支持馬明。。

發表於 Posted on: 2017-11-01 10:48

issaclai
帖數 Posts: 204
回頂端 / Top
希望马明得到大家的认同就好了,对于做毛记的視帝已经放弃,没有再期望什么了!

發表於 Posted on: 2017-11-01 19:43

Kate106
帖數 Posts: 189
回頂端 / Top
ok

發表於 Posted on: 2017-11-01 20:17

香BB
帖數 Posts: 1660
回頂端 / Top
馬明做的士司機又幾似樣,又貼地,好過做律師,CEO或殺手,離晒地

發表於 Posted on: 2017-11-02 20:12

係咁先
帖數 Posts: 900
回頂端 / Top
唔會
劇情ok
演技水皮

發表於 Posted on: 2017-11-02 22:27

M大狀
帖數 Posts: 103
回頂端 / Top
@M大狀 你咁鍾意批評 你冇睇馬明嘅戲

發表於 Posted on: 2017-11-02 22:54

tangweivincer
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
@M大狀 有不同看法,觉得马明有进步,所有演員的努力表现 。我觉得这部很不錯.

發表於 Posted on: 2017-11-03 0:19

Kate106
帖數 Posts: 189
回頂端 / Top
我是覺得如果有「內定」,馬明好可能會是今年視帝。當初無線欠林峰「視帝」等他意志消沈走左,今時今日嘅馬明就似當年林峰。呢套戲卡士唔強、題材唔算強,擺暑假、清明、盂蘭節播都應節,但是會做到「台慶劇」,事有蹊蹺⋯(純粹個人猜測)

發表於 Posted on: 2017-11-03 2:56

secretdevil
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top
馬明每一次演主角 ( or 客串 ) 都用盡心機, 非常努力去演繹, 設計戲中的角色 ! 今次又演活了 [ 降魔的 ] 的 [ 馬季 ] , 馬國明 演 的士司機 勁神似又討好, 希望馬明 拿下 2017 年 HK & Malaysia 最佳男主角 [ 視帝 ] , 實至名歸 的*************************************************

發表於 Posted on: 2017-11-04 3:31

simple
帖數 Posts: 694
回頂端 / Top
陳煎Pan嘅演技都攞到,馬明應該有資格

發表於 Posted on: 2017-11-04 12:19

食肉腸的膠樣
帖數 Posts: 578
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-11-06 8:52

wongtiyu
帖數 Posts: 433
回頂端 / Top
no

發表於 Posted on: 2017-11-06 22:13

karlwong2345
帖數 Posts: 2151
回頂端 / Top