tvb.com

 
 
tvb.com
 

你會比機會哪一個老表系列演員升做女一?假如你是導演

湯盈盈
0
陳明恩
1
小寶
0
孫慧雪
2
李亞男
2
康華
3
鄭欣宜
3
林欣彤
2
張文慈
2
呂慧儀
3

總票數 Total Votes: 18

你會比機會哪一個老表系列演員升做女一?假如你是導演

Please vote!

假如你是TVB 新劇 [老婆,你最叻!] 的導演. 是我作的!

These ten actresses have never gained chances to be 女 一 in their career yet.

發表於 Posted on: 2018-01-03 15:22

金莎朱古力
帖數 Posts: 484
回頂端 / Top
你講咁多人...
最好戲得康華...

如果我係導演...一定比康華做女一...
可惜我唔係....
又唔係tvb高層...

發表於 Posted on: 2018-01-03 18:58

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
李亞男、康華、張文慈都有演技

發表於 Posted on: 2018-01-03 22:39

MoonXD
帖數 Posts: 143
回頂端 / Top