tvb.com

 
 
tvb.com
 

老表,畢業喇!好有 heart, 好睇

我相信此劇目的不單是搞笑,而是想表達一種訊息,有關教育、價值觀方面的訊息。可能好多香港人個心已封閉、麻木,接收不到這一份赤子之心的訊息,所以收視不理想。但這不影響此劇的誠意和可觀性。

發表於 Posted on: 2017-11-09 10:06

TorontoCM
帖數 Posts: 1415
回頂端 / Top
Totally agree樓上!呢部劇收視唔好係因為劇本太差!線太亂!應該呈現噶唔show到出黎,好鬼無聊噶鬼死咁多。全劇最鍾意史德華程舒,其次男女主角,跟住係小曼老師條線,結果整到亂一亂,仲刪左好多觀眾想睇噶野,收視高就奇啦!而且有時候簡直係夾硬搞笑,睇到我鬼死咁尷尬。

發表於 Posted on: 2017-11-10 14:24

RainieforShow
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
呢套野睇落去除左史德華會令人有點開心,欣兒一出場就起雞皮,個個唱歌女又真係做得太生硬,實在係睇到人好唔舒服,個劇本本身真係有點悶,無左菜心,跟本攪唔起個氣氛,王祖南睇黎自己做戲就好掂,但係做幕後攪手就唔掂勒。

發表於 Posted on: 2017-11-10 18:16

bio
帖數 Posts: 460
回頂端 / Top