tvb.com

 
 
tvb.com
 

強烈要求tvb將史德華痛程舒拖手仔比V噶片段以花絮形式放出黎

真係好鍾意史德華同程舒呢pair,希望可以見度呢一幕,相信好多人都想睇到

發表於 Posted on: 2017-11-05 19:10

RainieforShow
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
我見到微博同instragram 都好多人要求, 其他討論區都有, 希望tvb 考慮一下觀眾的訴求,

發表於 Posted on: 2017-11-05 21:39

KateSS
帖數 Posts: 115
回頂端 / Top
Yes strongly agree!!!

發表於 Posted on: 2017-11-05 23:16

youhoo
帖數 Posts: 2128
回頂端 / Top