tvb.com

 
 
tvb.com
 

《老表畢業喇》主題曲順耳

《老表畢業喇》主題曲順耳

發表於 Posted on: 2017-10-27 6:41

天行者1234567
帖數 Posts: 712
回頂端 / Top
一首寫給年輕人的勵志動聽歌曲。

歌詞幾有意思,而 Mag 也唱得好好聽

發表於 Posted on: 2017-11-03 13:06

Bearson
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top
有咩用呀,套劇搞到咁已經嘥曬首歌啦……

發表於 Posted on: 2017-11-04 0:36

youhoo
帖數 Posts: 2119
回頂端 / Top