tvb.com

 
 
tvb.com
 

蔡少芬喺《老表畢業喇》演技演得幾好

蔡少芬喺《老表畢業喇》演技演得幾好

發表於 Posted on: 2017-10-13 5:00

Samsam1234567
帖數 Posts: 1043
回頂端 / Top
蔡少芬演技向來都好,當年棟篤神探佢做得咁好都攞唔到視后嬲到我死。

發表於 Posted on: 2017-10-15 12:32

DengDeng
帖數 Posts: 61
回頂端 / Top
funny

發表於 Posted on: 2017-10-15 16:45

香BB
帖數 Posts: 1618
回頂端 / Top
距好鬼似師奶哈哈哈

發表於 Posted on: 2017-10-15 16:51

guoyayaxin
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-10-22 12:40

karlwong2345
帖數 Posts: 1976
回頂端 / Top
蔡少芬的演技入型入格,演技十分好,老表系列唔使令觀眾硬啃萬綺雯。

發表於 Posted on: 2017-10-23 19:44

MOMOWUwu
帖數 Posts: 239
回頂端 / Top