tvb.com

 
 
tvb.com
 

《老表畢業喇》張繼聰可愛

《老表畢業喇》張繼聰可愛

發表於 Posted on: 2017-10-09 6:25

香BB
帖數 Posts: 1648
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-10-13 4:52

wongtiyu
帖數 Posts: 401
回頂端 / Top
haha

發表於 Posted on: 2017-10-22 12:39

karlwong2345
帖數 Posts: 2138
回頂端 / Top
開頭仲見張繼聰在監獄, 攞住紙心心. 跟住蔡少芬又攞紙心心..仲以為兩公婆.

乜又話個老公死左十三年, 咁張繼聰係做乜角色? 仲未再出場??

發表於 Posted on: 2017-10-26 15:51

silenced
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top