tvb.com

 
 
tvb.com
 

真是好悶呀,點解要係台慶劇

之前話會播七套台慶劇,最後得四套,而且講明深宮計都會系今年播,
點知最後播降魔的都不播深宮計

發表於 Posted on: 2017-10-07 11:58

半糖茉莉
帖數 Posts: 744
回頂端 / Top
後期做唔切所以播不到

發表於 Posted on: 2017-10-08 6:59

旋渦鳴人
帖數 Posts: 4243
回頂端 / Top
我都覺得悶
Miss咗唔會上網睇返
愛回家仲好睇過佢

發表於 Posted on: 2017-10-12 4:22

QQQQQ
帖數 Posts: 222
回頂端 / Top