tvb.com

 
 
tvb.com
 

「雜警奇兵」VS 「老表畢業喇!」

「雜警」的故事和劇本好D
45
「老表3」的故事和劇本好D
14
「雜警」的演員吸引D
36
「老表3」的演員吸引D
15
喜歡「雜警」多D
40
喜歡「老表3」多D
12
兩套都喜歡
8
兩套都不喜歡
6

總票數 Total Votes: 176

投票:「雜警奇兵」VS 「老表畢業喇!」

老表畢業喇都唔係喜劇,如果唔係點解冇笑點

發表於 Posted on: 2017-10-05 15:55

收視冠軍
帖數 Posts: 21
回頂端 / Top
雜警奇兵擺星期一播,收視一定高過使徒行者2

發表於 Posted on: 2017-10-08 18:09

M大狀
帖數 Posts: 103
回頂端 / Top
跨平台平均收視係23.5
............

跨平台都这样低,不跨平台可能得22点,好唔店。

發表於 Posted on: 2017-10-08 18:19

Badmama
帖數 Posts: 266
回頂端 / Top
雜警擺普通時段一定高收

發表於 Posted on: 2017-10-08 22:53

夺命较剪脚
帖數 Posts: 281
回頂端 / Top
雜警奇兵

發表於 Posted on: 2017-10-09 2:43

youhoo
帖數 Posts: 2126
回頂端 / Top
今晚又有得睇「雜警」,正! 不如考慮和「老表3」對調播出時間(反正勁多觀眾話悶),唔駛觀眾等到頸都長.......

x2

發表於 Posted on: 2017-10-09 9:12

beautifulRuth
帖數 Posts: 762
回頂端 / Top
今晚又有得睇「雜警」,正! 不如考慮和「老表3」對調播出時間(反正勁多觀眾話悶),唔駛觀眾等到頸都長.......
x3

yes lor 琴晚睇完以為今晚又有得睇,唔記得咗係逢星期日播tim……

發表於 Posted on: 2017-10-09 17:58

youhoo
帖數 Posts: 2126
回頂端 / Top
如果擺週一,一定會高過
擺星期日播一定會低

發表於 Posted on: 2017-10-11 10:31

夺命较剪脚
帖數 Posts: 281
回頂端 / Top
無缐昨日公佈收視如下
(老表畢業喇) 22.3
(雜警奇兵) 19.8

四舍五入之後,「雜警」就只差「老表」兩點,繼續加油!
(老表畢業喇 )22
(雜警奇兵) 20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22.3 係咪跨平台? 如果唔計可能同雜警奇兵一樣…… 真係應該調轉播…… 其實我覺得老表3一個最大嘅問題就係, 兩頭唔到岸。 如果當初定位今次相對地唔係咁喜劇feel, 係要focus多啲教育方面geh正面訊息geh話(之前王祖藍訪問好似話老表3個theme係從老師角度帶出教育制度問題, 以及向老師致敬)就應該集中喺呢方面描寫, 比較無聊的笑位可免則免(而且有啲笑位真係幾為整而整……), 而家套劇笑位唔好笑,訊息又唔多帶到…… 相信本來老表3成個方向都係寫啲莘莘學子點樣面對dse後嘅抱負、展望將來,同埋寫老師嘅使命感, 但係而家就搞到成個feel好怪……如果當初focus多d寫深入少少應該會好睇d……

發表於 Posted on: 2017-10-11 23:32

youhoo
帖數 Posts: 2126
回頂端 / Top
老表睇左兩集冇睇

雜警睇左三個禮拜....等緊第四集...
冇左C君黃心頴果段,應該仲好睇

發表於 Posted on: 2017-10-12 22:43

leeyukkong
帖數 Posts: 5635
回頂端 / Top
老表睇左兩集冇睇

雜警睇左三個禮拜....等緊第四集...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Same. 黃智雯個角色係煩咗啲,但係佢同黄智賢真係幾有火花, 決定繼續追落去除咗因為劇情幾吸引,仲有想睇佢哋發展落去嘅火花。反而黃心穎雖然今次演得唔錯,但係c君將佢主持嗰種搞笑方法照樣搬番落嚟, 真係難頂, 所以對黄心穎c君條線冇興趣, 同意冇咗佢哋條線會更加好睇!

發表於 Posted on: 2017-10-13 2:27

youhoo
帖數 Posts: 2126
回頂端 / Top
老表3渣唔渣都好,我都覺得雜警好好睇,樓主冇必要為佐抬高垃圾老表3&垃圾古靈而貶低雜警,唔like可以過主

發表於 Posted on: 2017-10-14 10:14

白雲公主
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
今集個case幾有意思,將兩宗小三案連上打小人, 而且案件主角與劇集主角有關連,加上少c君,好睇ar

發表於 Posted on: 2017-10-16 4:11

youhoo
帖數 Posts: 2126
回頂端 / Top
老表畢業喇

發表於 Posted on: 2017-10-20 6:51

Wongip2345
帖數 Posts: 480
回頂端 / Top
雜警奇兵

發表於 Posted on: 2017-10-20 6:52

Wantmoneywong
帖數 Posts: 520
回頂端 / Top
識揀一定系揀“雜警奇兵”啦

發表於 Posted on: 2017-10-30 15:40

miao1096
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top
雜警奇兵!!!

發表於 Posted on: 2017-12-12 15:00

winwinbbsweet
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top