tvb.com

 
 
tvb.com
 

《燦爛的外母》呢套正!!

《燦爛的外母》呢套正!!

發表於 Posted on: 2017-09-04 10:06

liuliutamwt
帖數 Posts: 1587
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-09-07 21:16

karlwong2345
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top
吓!!!

發表於 Posted on: 2017-09-12 1:54

係咁先
帖數 Posts: 801
回頂端 / Top
我覺得係唔錯,劇情緊湊,最緊要家燕姐自己擔大旗,冒著要俾大家討厭的角色都係咁去,其實劇場寫實,傳統公司遇到後生話事都會有咁嘅情況!

發表於 Posted on: 2017-09-12 4:13

ddiwang
帖數 Posts: 26
回頂端 / Top
唔錯

發表於 Posted on: 2017-09-12 6:33

老大哥
帖數 Posts: 1370
回頂端 / Top
劇情緊湊

發表於 Posted on: 2017-09-12 6:33

Samsam1234567
帖數 Posts: 1002
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-09-16 19:01

老大哥
帖數 Posts: 1370
回頂端 / Top
like

發表於 Posted on: 2017-09-16 19:04

老大哥
帖數 Posts: 1370
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-09-17 17:27

karlwong2345
帖數 Posts: 2148
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-09-19 23:13

香BB
帖數 Posts: 1653
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-09-20 22:47

liuliutamwt
帖數 Posts: 1587
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-10-09 21:51

alberttoowt
帖數 Posts: 2115
回頂端 / Top