tvb.com

 
 
tvb.com
 

你認為湯洛雯有沒有資格升上女一?

55
沒有
16

總票數 Total Votes: 71

你認為湯洛雯有沒有資格升上女一?

支持

發表於 Posted on: 2017-09-02 10:17

JWLEON
帖數 Posts: 684
回頂端 / Top
有,湯洛雯給我留下印象的是去年演出完美叛侶,飾演見習律師Haley,假以時日,靚湯必升上女一

發表於 Posted on: 2017-09-03 15:17

華弟三世
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-09-03 20:32

karlwong2345
帖數 Posts: 2149
回頂端 / Top
上位

發表於 Posted on: 2017-09-07 19:16

alanwong33446
帖數 Posts: 1352
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-09-07 19:16

karlwong2345
帖數 Posts: 2149
回頂端 / Top
potential 都睇到算有嘅,但係樣唔似係擔大旗嗰啲款

發表於 Posted on: 2017-09-07 23:50

youhoo
帖數 Posts: 2119
回頂端 / Top
湯洛雯給我留下印象是在《與諜同謀》飾演的鄒珮瑜(Amber)。她咬字清晰演技不錯亦算貌美TVB用人之際值得力捧。很高興她將會有很多演出機會希望她好好把握。

發表於 Posted on: 2017-09-08 6:50

廣角鏡
帖數 Posts: 294
回頂端 / Top
樣子平易近人,聲帶冇話刺耳,廣東話音正確,最重要啲對白冇懶音,冇括埋舌根。
一個有咁多條件演員,都唔好利用慨話,真係對唔住自己公司

發表於 Posted on: 2017-09-08 10:54

睇下點
帖數 Posts: 148
回頂端 / Top
以上好多位都講得啱,依家佢仲係有啲好 young 嘅感覺,等佢樣子成熟啲升上女一指日可待 !!佢同羅天宇係好舒服的一對,希望佢哋會開花結果!!

發表於 Posted on: 2017-09-08 22:06

愛。蛋撻
帖數 Posts: 906
回頂端 / Top
未 有 耐 !

發表於 Posted on: 2017-09-09 11:47

leeyukkong
帖數 Posts: 5622
回頂端 / Top
样貌太平庸啦

發表於 Posted on: 2017-09-10 0:37

半糖茉莉
帖數 Posts: 744
回頂端 / Top
有一定實力

發表於 Posted on: 2017-09-12 6:43

wongtiyu
帖數 Posts: 416
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-09-16 19:03

老大哥
帖數 Posts: 1375
回頂端 / Top
样貌太平庸啦
========================
佢個樣主要似佢老竇。作為女仔個樣似老竇咪冇咁靚女,會平庸咗少少囉。

發表於 Posted on: 2017-09-16 23:27

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5231
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-09-19 23:15

香BB
帖數 Posts: 1653
回頂端 / Top
okpretty

發表於 Posted on: 2017-09-21 21:44

karlwong2345
帖數 Posts: 2149
回頂端 / Top
靚湯演技好,做女一一定可以

發表於 Posted on: 2017-10-09 1:52

2063
帖數 Posts: 983
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-10-09 21:59

alberttoowt
帖數 Posts: 2118
回頂端 / Top