tvb.com

 
 
tvb.com
 

你們同意'同盟'主題曲'一觸即發'成為最佳劇集歌曲嗎

同意
14
不同意
18

總票數 Total Votes: 32
投票結束於 Vote already ended: 2018-01-21 16:21

你們同意'同盟'主題曲'一觸即發'成為最佳劇集歌曲嗎?

你們同意'同盟'主題曲'一觸即發'成為最佳劇集歌曲嗎?

發表於 Posted on: 2018-01-04 16:21

6416
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top
同盟主題曲真係好難聽
忘記我自己、欲言又止好好多

發表於 Posted on: 2018-01-04 16:44

Joeiii
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
會支持我本無罪

發表於 Posted on: 2018-01-04 18:17

冰糖葫芦90
帖數 Posts: 128
回頂端 / Top
要囉到..基本無可能...

唔講首歌受歡迎程度...
以無線一貫作風..都唔會比佢...

何況...
一觸即發呢首歌唔係好突出...
所以...唔好諗咁多..

發表於 Posted on: 2018-01-04 21:30

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
不合格

發表於 Posted on: 2018-01-05 9:43

DoTrump
帖數 Posts: 93
回頂端 / Top
算吧啦

發表於 Posted on: 2018-01-05 18:31

shafg654864
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top