tvb.com

 
 
tvb.com
 

同盟攞最佳劇集

同意
24
不同意
9

總票數 Total Votes: 33
投票結束於 Vote already ended: 2018-01-21 11:41

同盟攞最佳劇集

如題

發表於 Posted on: 2018-01-02 11:41

6416
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top
機會係有...但機會好低...
幾乎無可能...

雖然我都想同盟囉到....但以無線既制度..肯定唔會輪到佢囉...

機會最大我覺得係
使徒2 或者 不懂撒嬌

發表於 Posted on: 2018-01-02 11:53

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
知道可能性好低,留意到無綫發宣傳都沒有提同盟就知道,他們要捧邊幾套劇一看就明白!同盟的高收是他們終料不及的,所以迫不得意情况下星馬兩地也給同盟多個獎項算是有個交代,香港嘛……就別想了

發表於 Posted on: 2018-01-02 13:08

yeelinging
帖數 Posts: 1324
回頂端 / Top
無線基本上唔會睇套劇收視有幾高...
係睇佢想捧邊個....
睇下邊套劇投資左幾錢...

發表於 Posted on: 2018-01-02 14:28

米高風
帖數 Posts: 539
回頂端 / Top
監製Jazz已经離去,沒必要再给他劇集獎,如有此量度就不是無線了。

發表於 Posted on: 2018-01-02 16:15

batayen
帖數 Posts: 583
回頂端 / Top
支持同盟

發表於 Posted on: 2018-01-02 18:31

wiayneenn
帖數 Posts: 918
回頂端 / Top
我估今年有機會成為最佳劇集如下

誇世代/不懂撒嬌的女人/使徒行者2/同盟/

誇世代口碑同卡士最好,撒嬌同使徒2杜之克最重視,同盟系最高收視劇,高過其他劇一大截,大台當時高調賣廣告讚同盟大結局收視氣勢如虹……所以同盟吾系冇機會㗎,但衰在文偉鴻走咗……

發表於 Posted on: 2018-01-02 19:31

cakatg
帖數 Posts: 1123
回頂端 / Top
係咪最佳劇集見人見智,如果收視高就一定多人中意至會多人追劇,等於套劇好睇受歡迎,所以一定有資格成為最佳劇集,支持同盟!

發表於 Posted on: 2018-01-02 22:41

月飄渺
帖數 Posts: 1088
回頂端 / Top
最佳劇集

發表於 Posted on: 2018-01-03 14:47

kkuu123
帖數 Posts: 709
回頂端 / Top