tvb.com

 
 
tvb.com
 

大結局, 都唔知做勿, 當觀眾白痴,最尾4大財閥, 無厘頭

大結局, 都唔知做勿, 當觀眾白痴, 哂時間, 最尾完全脫離哂之前講既野, 如咁易攪店背後老細, 就唔駛打打殺殺咁耐, 最尾4大財閥, 無厘頭

發表於 Posted on: 2017-09-14 9:31

van516
帖數 Posts: 593
回頂端 / Top
TVB88,完全同意!!那四個人白癡到極點,以金天的聰明才智,那四個人應該早就被幹掉了,亂演!!

發表於 Posted on: 2017-09-14 19:06

merrychen
帖數 Posts: 1709
回頂端 / Top
讚成!虎頭蛇尾。不喜歡。

發表於 Posted on: 2017-09-14 23:49

lisa30c
帖數 Posts: 46
回頂端 / Top