tvb.com

 
 
tvb.com
 

結局真係爛咗啲喎, 同城寨無得比

咁容易諗到係邊四個金主, 又咁容易說服佢地殺金天, 又咁容易取信, 又咁容易同佢地做咗兩年嘢就攞哂佢地嘅犯罪證據, 咁容易就出賣到佢地, 咁其實佢地都唔係好勁啫, 所以我覺得個結局強差人意囉!!!

發表於 Posted on: 2017-09-14 0:03

飛機師風衣之小伙子
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
仲有, 佢地個個都身經百箭, 槍林彈雨都無事, 點解係呢啲咁危險嘅時候會得易先生同令小姐兩個人, 又咁容易被人打敗, 仲有最後子柔點解無幫手???

發表於 Posted on: 2017-09-14 0:17

飛機師風衣之小伙子
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
gd ending

發表於 Posted on: 2017-09-16 18:54

alberttoowt
帖數 Posts: 2078
回頂端 / Top
結局真係好精彩!!
very good!!

發表於 Posted on: 2017-09-17 16:30

惡女兇魂
帖數 Posts: 1658
回頂端 / Top