tvb.com

 
 
tvb.com
 

易先生死得好惨

到死一刻都忠心用手势叫令熊走。。。。

發表於 Posted on: 2017-09-13 22:37

lulu00
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
睇到心嗡, 歐瑞偉哩個港版007做得好好!

發表於 Posted on: 2017-09-13 22:44

truebestlady
帖數 Posts: 222
回頂端 / Top
神剑魔刀做过主角,可惜时运未到

發表於 Posted on: 2017-09-13 22:50

lulu00
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
好可惜.............真係唔知點講=.=,呢個唔止係保鑣,仲係一位摰友!

早前話荷里活或者會搵個亞洲版既007鐵金鋼,果時有人建議劉德華,唔好啦,一來佢傷左仲未拍得打戲,二來佢早前真係接左唔少口碑同票房都唔好既"港產"片,第三....就係佢減肥減到塊面都Lip 哂,加埋個髮形,好憔悴=.=

反而,歐瑞偉就真係好型! 佢真係有武打根底,身手又好,多年前佢在無線播既"大運河",飾演李靖時經已好靚仔,唔輸蝕俾同劇既劉青雲同梁朝偉架!

發表於 Posted on: 2017-09-13 22:58

snowsnoopyy
帖數 Posts: 369
回頂端 / Top
Disappointed 易先生 was dead in the last episode. His acting is great!

發表於 Posted on: 2017-09-14 14:31

Blao
帖數 Posts: 1145
回頂端 / Top
好彩今晚愛回家有KC,唔係唔知失落到幾時。

發表於 Posted on: 2017-09-14 18:03

superbuddy
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top
好喜歡見到佢西裝骨骨,有形
加油KC

發表於 Posted on: 2017-09-14 18:45

taikok
帖數 Posts: 500
回頂端 / Top
真的有點失落感。

發表於 Posted on: 2017-09-14 20:29

TVMary
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
令熊省家,无钱请保镖,易先生死得不抵

發表於 Posted on: 2017-09-15 17:41

bornwild
帖數 Posts: 70
回頂端 / Top
令熊省家,无钱请保镖,易先生死得不抵

--------

100% agree. Just a group of body guards hired by Ruco could KO Nancy in no time (so that Ruco could stop Nancy from following her). So, why not just ask those body guards to help. It just doesnt make sense that the Ling family had nobody to protect them....

發表於 Posted on: 2017-09-16 5:50

beautifulRuth
帖數 Posts: 753
回頂端 / Top