tvb.com

 
 
tvb.com
 

文戏真的是难看死了....

打斗也看得很尴尬,还一个两个说好看得,粉丝也是理智点比较好.....

發表於 Posted on: 2017-08-13 11:09

x09iv
帖數 Posts: 408
回頂端 / Top
粉絲當神劇咁睇,展鵬當神咁拜,習慣左tvb風格,似足中央路線,做馬!!

發表於 Posted on: 2017-08-14 23:16

係咁先
帖數 Posts: 1216
回頂端 / Top
佢百幾個粉真係好忠心!成日伏係度針人!其會真係好佩服佢地!黎x祥!蕭乜楠!王乜信無咁多咁嘅現像!

發表於 Posted on: 2017-08-17 17:07

可悠悠
帖數 Posts: 185
回頂端 / Top
所以都要來踩下埸!

發表於 Posted on: 2017-08-17 17:08

可悠悠
帖數 Posts: 185
回頂端 / Top
吓! 王乜信Dfans是出名成日伏係度針人ga wor!其會真係好佩服佢地!

發表於 Posted on: 2017-08-17 22:21

s1638
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top