tvb.com

 
 
tvb.com
 

同盟好睇~~

同盟今晚好睇到爆.

發表於 Posted on: 2017-08-23 23:10

cakatg
帖數 Posts: 1099
回頂端 / Top
緊張刺激,加上演員演得出色,冇冷塲非常好睇。

發表於 Posted on: 2017-08-23 23:43

981480
帖數 Posts: 637
回頂端 / Top
緊張刺激

發表於 Posted on: 2017-08-24 14:26

Blao
帖數 Posts: 1237
回頂端 / Top
情節緊湊,再加上主角配角都係好戲之人,值得追看

發表於 Posted on: 2017-08-24 15:33

Yuen69128
帖數 Posts: 164
回頂端 / Top
同盟播出後都有好幾場戲特别緊張,昨晚都係,鬥智鬥勇都好好睇,同盟係唔錯繼續追劇!

發表於 Posted on: 2017-08-26 8:10

coogt5026
帖數 Posts: 968
回頂端 / Top
緊張刺激節奏快, 支持煎pan~高子杰加油!

發表於 Posted on: 2017-08-26 12:18

drdjg
帖數 Posts: 89
回頂端 / Top
Ep 13超好看

發表於 Posted on: 2017-08-26 21:31

sukiyaki
帖數 Posts: 4438
回頂端 / Top
·····☆..…同盟好睇.….☆·····

發表於 Posted on: 2017-08-27 9:01

amychai
帖數 Posts: 490
回頂端 / Top
同盟好睇,高子杰很帥

發表於 Posted on: 2017-08-27 16:25

yeelinging
帖數 Posts: 1191
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-08-27 16:51

alberttoowt
帖數 Posts: 2103
回頂端 / Top
Quite good. Enjoy watching

發表於 Posted on: 2017-08-27 17:18

Bearson
帖數 Posts: 199
回頂端 / Top
星期—晚9:30又可以坐定定追劇,yeah!

發表於 Posted on: 2017-08-28 0:19

981480
帖數 Posts: 637
回頂端 / Top
同盟好睇,一定要睇!

發表於 Posted on: 2017-08-31 14:06

Monneyee
帖數 Posts: 697
回頂端 / Top
agree

發表於 Posted on: 2017-09-03 19:51

香BB
帖數 Posts: 1648
回頂端 / Top
好睇

發表於 Posted on: 2017-09-04 6:57

edwinfur
帖數 Posts: 44
回頂端 / Top
好睇

發表於 Posted on: 2017-09-08 4:42

訪客
回頂端 / Top
同盟好睇

發表於 Posted on: 2017-09-08 6:42

tming9
帖數 Posts: 15
回頂端 / Top
好睇

發表於 Posted on: 2017-09-08 11:19

jameienb
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top
同盟演員好,而且劇力萬鈞,每一集都有緊張刺激或感動的場口,同盟的確很好睇,支持同盟及全体演員....加油!

發表於 Posted on: 2017-09-09 23:37

hin227
帖數 Posts: 1034
回頂端 / Top
The best!

發表於 Posted on: 2017-09-10 23:34

sukiyaki
帖數 Posts: 4438
回頂端 / Top
緊張

發表於 Posted on: 2017-09-11 1:25

sukiyaki
帖數 Posts: 4438
回頂端 / Top
緊張剌激,温情搞笑共治一爐,同盟好睇....

發表於 Posted on: 2017-09-11 6:38

Monneyee
帖數 Posts: 697
回頂端 / Top
節奏快不拖戲,每集都有高潮位,同盟算是不錯了!

發表於 Posted on: 2017-09-11 17:27

hin227
帖數 Posts: 1034
回頂端 / Top
good

發表於 Posted on: 2017-09-12 6:45

老大哥
帖數 Posts: 1362
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-09-12 6:46

Samsam1234567
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top