tvb.com

 
 
tvb.com
 

為什麽要腰斬一個有娱樂性的莭目

而家己經好難有一個好睇的節目,辛苦工作一星期,難得可以開心笑一笑,點解話cut 就cut ,你地仲可以揾到一個媲美星爺的人拍嗎?

發表於 Posted on: 2017-08-06 20:11

jajalui
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
哈哈哈

發表於 Posted on: 2017-08-24 19:07

bvtil
帖數 Posts: 129
回頂端 / Top