tvb.com

 
 
tvb.com
 

左光斗大才少用,學雀聖?郭晉安

左光斗係咁勁,錢滾錢好快上市la
學郭晉安套戲咁?
咩記憶力好都走去做外賣仔..記得晒人地食咩

話細個無錢就唯有耕田...
然後比自摸西捉去學打麻雀...咁勁記憶力就學睇股市la....記晒邊隻升邊隻跌

點解套套劇都係咁大才少用?
d編劇係咪咁驚死

發表於 Posted on: 2017-08-30 18:04

etboy27
帖數 Posts: 223
回頂端 / Top