tvb.com

 
 
tvb.com
 

不合理的結局

編劇要他們返明朝,就攪到個結局就咁,但唔合理,張誠和卓華二人返回明朝,甚至張要想當皇帝,唔解反而使明朝國運更長,唔通話張誠其實很好,使明朝更昌盛嗎?應改為張誠謀朝簒位,明朝國運更短,甚至殺埋方家先人,咁方家幾姊妹都唔存在,他們就緊張,返明朝改歷史。而這結局中明明大妹都唔識大軍,點解又有他們的記憶?他們三人明明早已不在明朝,點解要到立假碑才改歷史。如改應自他們幾人來到現代就改了。

發表於 Posted on: 2017-08-28 10:34

Garbrille
帖數 Posts: 1543
回頂端 / Top
我諗喺因為佢想玩「平行時空」,喺張誠返去之後已一年,而張誠返去嘅時間,應該喺佢哋四個喺霧林消失後無幾耐,而現代則為2018年

當2019年來臨時,張誠都已經返咗去一年,咁佢都要動員啲人去搵,搵足一年喇,咁先可以塞住啲人把口,宣告他們死亡。

But,佢玩平行時空玩得唔夠徹底囉= =”

發表於 Posted on: 2017-08-28 11:15

Mikeru
帖數 Posts: 697
回頂端 / Top