tvb.com

 
 
tvb.com
 

超時空男臣------結局

如果畀大家改寫,你地會將個結局點改?

發表於 Posted on: 2017-08-28 9:37

Mikeru
帖數 Posts: 697
回頂端 / Top
我覺得應該改佢地留低
花下心思講佢地點樣制做歷史黎「應驗」過去而佢地又無影響現在應該幾好睇

發表於 Posted on: 2017-08-28 11:19

卡士蘭
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top