tvb.com

 
 
tvb.com
 

開心大結局不可以嗎?

Why?点解唔可以大團圓呀~点解要分開呀~想拍續集呀~

發表於 Posted on: 2017-08-28 0:32

godwindly
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
唔會有續集,因為編劇無功力,但可能會有原班人馬拍的另一部劇。

發表於 Posted on: 2017-08-28 13:41

bvtil
帖數 Posts: 129
回頂端 / Top
我覺得係,本身編劇唔係咁作個故事
後來又加左好多新人,又有人個期唔得閒,所以左改右改..搞成咁...

發表於 Posted on: 2017-08-28 19:07

etboy27
帖數 Posts: 223
回頂端 / Top
yes, 有点傷感,一切人物関係最後变成冇存在過...... T.T

發表於 Posted on: 2017-09-04 0:45

meonne
帖數 Posts: 713
回頂端 / Top