tvb.com

 
 
tvb.com
 

一直覺得最平凡嘅嘢原來係最令你喊嘅嘢……

唔感到結局爛,更感到有心思. 佢表達到歷史不能推翻和攺變, 大軍大小姐相愛而不能愛浪漫淒美, 令人感動, 不會理所當然大團圓BBQ結局, 非常好

發表於 Posted on: 2017-08-28 2:17

qumei
帖數 Posts: 98
回頂端 / Top
我反而諗緊一樣野
理論上佢地一定要跟番所有野先有番原本既方家
要送番卓華番黎
咁即係大軍一波一定要跟番歷史咁死
太子妃一定要嫁太子唔可以同一波一齊
呢啲都算
小冬一定要變奸做翻果啲野wo
佢地真係ok?

發表於 Posted on: 2017-08-28 8:36

卡士蘭
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
其實可以做到嘅,不過要畀D心思囉:

首先要作玉佩可以令他們穿梭明朝任何一個年份

其實卓華唔洗返來,可以留係明朝,可以安排佢做咗歷史上嘅魏忠賢,卓華嘅人格似係歷史上嘅魏忠賢。

之後,只要左光斗同袁祟煥返回過去,應驗返歷史,歷史上,左光斗比袁祟煥早死,玉佩先由左光斗保管,待左光斗在被卓華差不多害死時,用返塊玉佩穿返過來現代。

而穿越來現代嘅左光斗,用塊玉佩再返去救袁祟煥,然後用塊玉佩一齊穿越返來。

之於郭倩,則可繼續留在現代,因為她不是明熹宗生母,所以問題唔大,歷史唔會有大多改變。

不過,呢個方法,要係佢地心口痛之前用,要係袁祟煥未扔玉佩之前用。

而且,要描寫埋佢地嘅心理爭扎,因為魚與熊掌不可兼得,如果要令到歷史重回正軌,大明國祚就會跟現在一樣

所以,起碼要拍多3-4集。

發表於 Posted on: 2017-08-28 9:27

Mikeru
帖數 Posts: 708
回頂端 / Top
你好有心思呀
如果有續集咁樣幾好睇
咁應該係卓華用左小冬個身份做魏忠賢
如果咁玩法,大軍同一波應該要替死鬼或假死
好似死神來了咁,去呃個歷史,等所有歷史應驗
我都覺得太子妃唔需要番黎,佢唔係太影響歷史 lol

發表於 Posted on: 2017-08-28 10:44

卡士蘭
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
用我呢個方法
一樣拍到續集:
可以話,左光斗同袁崇煥返去明朝後
發現卓華竟然做咗李進忠
然後停就可以了

發表於 Posted on: 2017-08-28 11:06

Mikeru
帖數 Posts: 708
回頂端 / Top
cry die me

發表於 Posted on: 2017-08-28 11:35

Chimhoting
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
一直都好鍾意大軍大小姐呢條線,雖然一早就知超時空愛情唔會有開花結果既一日,但到最後真係忍唔住喊左...

發表於 Posted on: 2017-08-28 12:48

castaspell
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
我覺得結局算合理,而且好淒美,我都好鍾意最後一場戲。不過好多人為插而插,無論結局點樣,只要不合自己心意就會唔滿意。

發表於 Posted on: 2017-08-28 15:44

miumiu7234
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top