tvb.com

 
 
tvb.com
 

唔怪得阿倪伯話無記白痴

睇咗未夠十五分鐘,套劇就犯尐簡單錯——都唔講三位男臣邊個大個邊個呢一筆——萬曆未死,又何來廟號呢?左光斗同霞姐講,當今聖上係神宗,真係要有穿越神功至得。
幾年前劉德華套見龍卸甲,趙子龍拎住支旗大大隻蜀字⋯⋯點解尐編劇同導演,唔可以小心謹慎尐呢?

發表於 Posted on: 2017-07-17 21:15

pm7290
帖數 Posts: 358
回頂端 / Top
Gd

發表於 Posted on: 2017-07-20 5:18

beautifulRuth
帖數 Posts: 753
回頂端 / Top
金玉滿堂個場兩味餸就完場 真係好求其.

發表於 Posted on: 2017-07-29 15:14

kskhk
帖數 Posts: 544
回頂端 / Top
舊時我地啲人係教育“三國魏蜀吳”而唔係“三國魏漢吳”。而且舊時啲人關於三國都係睇嘅《三國演義》,正史嘅《三國志》反而冇乜人睇。

發表於 Posted on: 2017-07-30 13:03

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5582
回頂端 / Top