tvb.com

 
 
tvb.com
 

其實盲俠可以唔使斬自己手指!

其實盲俠捉左天佑已經夠啦,可以唔使斬自己手指喎!

發表於 Posted on: 2017-09-18 6:55

kalia6699
帖數 Posts: 549
回頂端 / Top
" 其實盲俠捉左天佑已經夠啦,可以唔使斬自己手指喎!" x 2,

最初仲以為係用隻 "假手指" 呃 戴德仁,
點知係嚟真仲要係盲俠嘅睇到超肉痛 !!!

發表於 Posted on: 2017-09-18 14:45

aliciahardfans
帖數 Posts: 916
回頂端 / Top
冇可能, 根本已痛到暈低, 仲邊會咁淡定講到野
還要咁近中槍, 打右都死, 編劇識唔識肝臟係邊
佢地硬係中意結局衰收尾比啲野人插下先舒服

發表於 Posted on: 2017-09-18 18:16

jackbauer24
帖數 Posts: 504
回頂端 / Top
咪係,有乜理由斷左手指仲可以咁淡定,流血都流死了.....根本就旨在製造煽情,完全唔合理亦莫須有的劇情.....

發表於 Posted on: 2017-09-19 7:50

Toy claw 公仔機
帖數 Posts: 1485
回頂端 / Top
啲硬膠劇情都唔係第一次,無記編劇程度就係咁,大家要求唔好高!仲有無人諗起無記呢幕戲,諗起都想笑!
https://www.youtube.com/watch?v=ZaIuKoYYdV0

發表於 Posted on: 2017-09-20 4:52

pandaking
帖數 Posts: 515
回頂端 / Top