tvb.com

 
 
tvb.com
 

王浩信視帝級演技

王浩信視帝級演技

發表於 Posted on: 2017-08-28 6:48

anti689
帖數 Posts: 364
回頂端 / Top
絕對係,可惜周播兩集搞到收視麻麻,機會低咗好多

發表於 Posted on: 2017-08-28 13:21

小小鱼
帖數 Posts: 1605
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-08-29 21:31

karlwong2345
帖數 Posts: 1976
回頂端 / Top
agree

發表於 Posted on: 2017-08-31 0:12

alberttoowt
帖數 Posts: 1954
回頂端 / Top
支持王浩信攞視帝!

發表於 Posted on: 2017-09-02 9:32

TorontoCM
帖數 Posts: 1560
回頂端 / Top
yes

發表於 Posted on: 2017-09-03 20:07

香BB
帖數 Posts: 1618
回頂端 / Top
Support!

發表於 Posted on: 2017-09-10 3:17

claraclara
帖數 Posts: 113
回頂端 / Top
支持, 佢好勁

發表於 Posted on: 2017-09-10 22:36

飛機師風衣之小伙子
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
No la

發表於 Posted on: 2017-09-11 5:29

s1638
帖數 Posts: 166
回頂端 / Top
唔係咁都無奬呀!

發表於 Posted on: 2017-09-11 8:50

kalia6699
帖數 Posts: 548
回頂端 / Top
未演先播出,未播先知結局,收"視"率不好,不表示收"看"率不高。這情況你知我知,TVB也知。加上在大陸很紅的加持,所以我不認為這戲的收視率,會致使他得不了獎。

發表於 Posted on: 2017-09-12 23:37

merrychen
帖數 Posts: 1700
回頂端 / Top
支持王浩信攞視帝!

發表於 Posted on: 2017-09-16 22:54

siuyee99
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
Sure

發表於 Posted on: 2017-09-16 23:21

kalia6699
帖數 Posts: 548
回頂端 / Top
Support!

發表於 Posted on: 2017-09-17 22:36

wlstng
帖數 Posts: 192
回頂端 / Top
Support

發表於 Posted on: 2017-09-20 18:01

jyfun
帖數 Posts: 767
回頂端 / Top
又進化到另一個level,絕對係視帝級

發表於 Posted on: 2017-09-21 9:48

小小鱼
帖數 Posts: 1605
回頂端 / Top
又進化到另一個level,絕對係視帝級 x2

發表於 Posted on: 2017-09-21 15:54

トリカブト
帖數 Posts: 71
回頂端 / Top
Support!

發表於 Posted on: 2017-09-22 19:06

siuyee99
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top