tvb.com

 
 
tvb.com
 

王浩信可以做突厥王子~

現在齋Talking都這般開心,真是拍成仲開心,單單幻想那些象群步兵隊衝鋒殺敵的場面真是樂樂呀.不過大台會不值那筆"匹直".#

發表於 Posted on: 2017-07-19 14:38

永亮
帖數 Posts: 2482
回頂端 / Top
可以

發表於 Posted on: 2017-07-21 0:58

seanjsy
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
突厥王子王浩信大戰孔雀王子喬寶寶

發表於 Posted on: 2017-07-21 15:54

HappySmurfs
帖數 Posts: 348
回頂端 / Top
娛樂圈至少四份一人有外族血統,可以拍一齣世界大戰

發表於 Posted on: 2017-07-21 15:58

HappySmurfs
帖數 Posts: 348
回頂端 / Top
娛樂圈至少四份一人有外族血統,可以拍一齣世界大戰
===================================================
正確來講,其實係大灣區(省港澳)係四分一人有外族血統,本來廣東人,尤其廣府人就已經四分一外族血統啦。

莫講話陳凱琳爾啲咁明顯嘅,即使而家成日主持嘅陳貝兒其實亦都好明顯。據美國嗰邊最新科技考證,漢族中國人(以美國當地華人為樣本)有10%其實係歐亞混血。將之擴大到整個中國,噉就爽囉。1.2億漢族其實係歐亞混血。加埋啲白人同歐亞混血少數民族,又係10%。雖然係不平均分配,主要分配於於廣東、新疆、黑龍江……

發表於 Posted on: 2017-07-22 8:13

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 5428
回頂端 / Top
真是愈講愈開心,如果拍世界大戰---第一次由開戰至結束之戰役(凡爾登戰役)很少華人戰績不用拍啦.第二次嘛---就拍馬占山決戰關東軍.大人物都好多呵,萬馬奔騰馬占山的大刀馬隊神出鬼沒斬殺日軍,日軍聞風喪膽那幾場戰役扣人心弦.王浩信可做馬占山或張學良....但是大台的"匹直"??.#

發表於 Posted on: 2017-07-22 21:23

永亮
帖數 Posts: 2482
回頂端 / Top
你地好大o念頭,但都唔係冇得o念窩,想睇

發表於 Posted on: 2017-07-27 21:55

小小鱼
帖數 Posts: 1584
回頂端 / Top