tvb.com

 
 
tvb.com
 

點解心理醫生死個陣向無名咁傷心?

向無名唔係一直都挺胸收腹,好型咁講: 你要做到第一,係要大道如天、各走一邊,六親不認,絕情絕義,劍心通明、反轉豬肚,亦唔見屎! 致親好友、階可出賣、父子妻女,盡可誅除,此乃賭者之道,此亦唯一之道。

但點解佢見到個心理醫生嘔血個陣,即時心神失守、全身劇震、眼泛淚光、手腳麻痺、痛哭失聲? 咁佢同普通人有咩分別? 點成為賭界神話、隱世賭聖、唯一至尊?

發表於 Posted on: 2017-08-04 19:29

bio
帖數 Posts: 451
回頂端 / Top
每個人講同做係有分別

發表於 Posted on: 2017-08-05 8:28

John313
帖數 Posts: 698
回頂端 / Top
佢個女呀!
樓主一佬!!

發表於 Posted on: 2017-08-05 10:08

惡女兇魂
帖數 Posts: 1658
回頂端 / Top
亲生女呀

發表於 Posted on: 2017-08-05 10:09

半糖茉莉
帖數 Posts: 744
回頂端 / Top
佢個女呀!
樓主大佬!!

發表於 Posted on: 2017-08-05 10:09

惡女兇魂
帖數 Posts: 1658
回頂端 / Top
尼part 同最後條女冇返黎 ok 合理 冇劃公仔劃出腸 , 佢可以六親不認 劇中最後暗示佢 扮傻 過ok 仔野 等對方掉以輕心 佢賭枱上都贏左老伯

發表於 Posted on: 2017-08-05 12:17

Lawrencekylee
帖數 Posts: 4
回頂端 / Top
每個人講同做係有分別

X2

發表於 Posted on: 2017-08-06 0:26

Badmama
帖數 Posts: 249
回頂端 / Top