tvb.com

 
 
tvb.com
 

馬國明 佘詩曼 演技如何

馬國明 佘詩曼 演技如何

發表於 Posted on: 2017-07-22 8:19

myworld234
帖數 Posts: 510
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-07-24 12:05

Peterwong2234
帖數 Posts: 755
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-07-25 23:04

alberttoowt
帖數 Posts: 2086
回頂端 / Top
Excellent

發表於 Posted on: 2017-07-27 12:09

KittyMouse
帖數 Posts: 217
回頂端 / Top
阿佘演技超好, 真是神級表現。她見到小北跳樓時, 那種傷痛和驚嚇的神情, 出神入化, 令人拍案叫絕.

發表於 Posted on: 2017-07-27 15:21

fancygirl
帖數 Posts: 152
回頂端 / Top
馬明想起自巳輸了老豆哭那幕做得好好!有很大進步

發表於 Posted on: 2017-07-29 16:16

John313
帖數 Posts: 698
回頂端 / Top
good

發表於 Posted on: 2017-07-31 8:05

Hkcitizen689
帖數 Posts: 538
回頂端 / Top
馬國明good

發表於 Posted on: 2017-07-31 8:20

Samsam1234567
帖數 Posts: 970
回頂端 / Top
馬國明激動戲唔得, 太過火, 亞佘超正

發表於 Posted on: 2017-07-31 12:51

van516
帖數 Posts: 606
回頂端 / Top
馬國明好唔掂,楊明啲戲仲好過佢

發表於 Posted on: 2017-07-31 18:44

通呢渣
帖數 Posts: 1288
回頂端 / Top
阿佘演技超好.. .. 她見到小北跳樓時, 那種傷痛和驚嚇的神情, 出神入化x100000000000000, good, good

發表於 Posted on: 2017-08-01 12:02

van516
帖數 Posts: 606
回頂端 / Top
so match

發表於 Posted on: 2017-08-01 22:49

alberttoowt
帖數 Posts: 2086
回頂端 / Top
Good actings

發表於 Posted on: 2017-08-05 20:18

sukiyaki
帖數 Posts: 4412
回頂端 / Top
阿佘演技自然,但馬明某些位有啲過火,有待進步。

發表於 Posted on: 2017-08-08 10:21

takata
帖數 Posts: 284
回頂端 / Top
Fantastic

發表於 Posted on: 2017-11-06 22:38

sukiyaki
帖數 Posts: 4412
回頂端 / Top
so match。。

發表於 Posted on: 2017-12-01 10:56

issaclai
帖數 Posts: 204
回頂端 / Top