tvb.com

 
 
tvb.com
 

炎沛湖呢個人渣, 應該死, 但應該係被人捉去打靶...

炎沛湖呢個人渣, 應該死, 死一百次都唔夠, 連自己親生細妹都殺, 仲要唔係生死關頭, 呢啲咁嘅人死不足惜, 不過, 我覺得佢應該係被揭發殺死蘇菲, 然後捉佢去打靶, 咁先係最大快人心, 最能幫蘇菲攞番個公道.

發表於 Posted on: 2017-06-18 22:42

飛機師風衣之小伙子
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
樓主罵得好

發表於 Posted on: 2017-06-18 22:43

pkokwakakaka
帖數 Posts: 124
回頂端 / Top
最後被當打靶死

發表於 Posted on: 2017-06-18 22:51

s1991026
帖數 Posts: 51
回頂端 / Top
應該係要被揭發殺咗蘇菲, 然後俾人捉去打靶, 咁先可以為蘇菲攞番個公道

發表於 Posted on: 2017-06-18 23:24

飛機師風衣之小伙子
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
同埋應該等張家知道發生乜事。
但沛湖點知蘇菲會去碼頭?

發表於 Posted on: 2017-06-19 2:28

Chatti
帖數 Posts: 17
回頂端 / Top
可能跟蹤佢

發表於 Posted on: 2017-06-19 9:11

飛機師風衣之小伙子
帖數 Posts: 92
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-06-19 22:54

karlwong2345
帖數 Posts: 2123
回頂端 / Top
gd

發表於 Posted on: 2017-06-20 0:07

maryszeto234
帖數 Posts: 809
回頂端 / Top