tvb.com

 
 
tvb.com
 

其實呢套射鵰 有唔少tvb演員

黃蓉 --> 楊思琦(15年前的)
李萍 --> 蘇玉華
楊鐵心 --> 魯振順(20年前的)
包惜弱 --> 萬綺雯
段天德 --> 元華
歐陽鋒 --> 劉丹(25年前的)
成吉思汗 --> 錢嘉樂
完顏洪烈 --> 黃智賢

發表於 Posted on: 2017-05-20 10:48

tvbloody
帖數 Posts: 8
回頂端 / Top
楊思琦係15年前的黃蓉!?唔係掛...而家個黃蓉仲係少女,15年前應該得幾歲吧?點都唔係三十幾嘅楊思琦囉...

發表於 Posted on: 2017-05-22 20:21

zzzzAzurAzzzz
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
9up

發表於 Posted on: 2017-05-22 20:26

rtyex
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
support

發表於 Posted on: 2017-05-24 14:42

Peterwong2234
帖數 Posts: 814
回頂端 / Top